menu

RUČNA TERMOVIZIJSKA KAMERA 154/15 JNMV

Naziv: RUČNA TERMOVIZIJSKA KAMERA 154/15 JNMV
Kategorija: Dobra
Status: Zatvorena
Datum od: 27.06.2016. 00:00h
Datum do: 11.07.2016. 10:00h

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 59.03 KB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 3.03 MB

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA - PARTIJA 2
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 147.19 KB

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 1
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 130.27 KB

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PARTIJA 1
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 114.36 KB

ODLUKA O DODELI UGOVORA
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 182.31 KB

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 292.79 KB

PITANJA I ODGOVORI 1
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 140.73 KB

PITANJA I ODGOVORI 2
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 185.88 KB

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
Tip fajla: pdf
Veličina fajla: 138.76 KB<< Nazad