menu

Struktura kapitala

Osnovni kapital AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd iznosi 214.556.965,99 evra i podeljen je na ukupno 34.289.350 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara i ukupne nominalne vrednosti 20.573.610.000,00 dinara.

Statistički prikaz
vlasništva AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd možete pronaći na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Kliknite za prikaz većih dimenzija