menu

Javne nabavke male vrednosti

Izaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Datum od
Datum do


Kategorija Naziv Datum od Datum do Status
UslugeUTOVAR I ODVOZ MEŠANOG NEOPASNOG OTPADA NA ODGOVARAJUĆU DEPONIJU jn br. 81/1414.01.2015. 00:00h03.02.2015. 12:00hZatvorena
DobraBENZINSKI ČISTAČ SNEGA jn br. 74/1414.01.2015. 00:00h26.01.2015. 12:00hZatvorena
RadoviDEMONTAŽA TABLI ZA PRIKAZIVANJE REDA LETENJA, MONTAŽA PANELA ZA PRIKAZIVANJE REDA LETENJA, IZRADA I MONTAŽA NOSAČA I TOTEMA ZA MONITORE I VIDEO PANELE jn br 45/1412.01.2015. 00:00h02.02.2015. 12:00hZatvorena
RadoviRADOVI NA DEMONTAŽI I MONTAŽI TEKSTILNIH I TOPLIH PODOVA SA ISPORUKOM MATERIJALA jn br. 51/1431.12.2014. 00:00h15.01.2015. 12:00hZatvorena
UslugeADVOKATSKE USLUGE jn br. 93/1430.12.2014. 00:00h08.01.2015. 12:00hZatvorena
UslugeODRŽAVANJE METAL-DETEKTORSKIH VRATA jn br. 65/1429.12.2014. 00:00h12.01.2015. 10:00hZatvorena
DobraHRANA I OPREMA ZA PSE jn br. 86/1429.12.2014. 00:00h15.01.2015. 12:00hZatvorena
UslugeUSLUGA ZAMENE SVODA NA REZERVOARU ZA GORIVO I MONTAŽA REFERENTNE PLOČE ZA OČITAVANJE MINIMALNOG NIVOA FLUIDA jn br. 66/1424.12.2014. 00:00h23.01.2015. 12:00hZatvorena
DobraGRANITNO KERAMIČKE PLOČICE I PLOČE OD POLIRANOG PRIRODNOG KAMENA jn br. 60/1412.12.2014. 00:00h05.01.2015. 10:00hZatvorena
UslugeREDOVNO BAŽDARENJE I ODRŽAVANJE MERNO-REGULACIONIH UREĐAJA (VAGE) U RCM I TERMINALIMA jn br. 69/1408.12.2014. 00:00h17.12.2014. 12:00hZatvorena
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>