menu

Početna stranica > Javne nabavke > Javne nabavke po planu za 2014. > Javne nabavke velike vrednosti

Javne nabavke velike vrednosti

Izaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Datum od
Datum do


Kategorija Naziv Datum od Datum do Status
DobraPRODUŽENJE I PROŠIRENJE MICROSOFT LICENCI (SA - SOFTWARE ASSURANCE) jn br. 40/201406.01.2015. 00:00h09.02.2015. 10:00hZatvorena
UslugeOSIGURANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I ZALIHA jn br. 46/201431.12.2014. 00:00h05.02.2015. 10:00hZatvorena
UslugeOSIGURANJE MOTORNIH VOZILA U TRANSPORTU jn br. 47/201429.12.2014. 00:00h28.01.2015. 10:00hZatvorena
DobraSISTEM ZA UPARIVANJE PUTNIKA I PRTLJAGA-BRS jn br. 34/201426.12.2014. 00:00h18.02.2015. 12:00hZatvorena
UslugeODRŽAVANJE UREĐAJA SMITHS-HEIMANN jn br. 49/201426.12.2014. 00:00h26.01.2015. 12:00hZatvorena
DobraPROŠIRENJE SERVERSKIH I STORIDŽ SISTEMA jn br. 25/201423.12.2014. 00:00h23.01.2015. 12:00hZatvorena
UslugeINFORMACIONI SISTEM ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I PRTLJAGA-DCS jn br. 35/201419.12.2014. 00:00h09.02.2015. 13:00hZatvorena
RadoviMOLERSKO FARBARSKI RADOVI jn br. 31/201417.12.2014. 00:00h19.01.2015. 12:00hZatvorena
UslugeUSLUGE FIKSNE TELEFONIJE, MOBILNE TELEFONIJE, INTERNET USLUGE I PRATEĆE USLUGE jn br. 33/201416.12.2014. 00:00h20.01.2015. 10:00hZatvorena
DobraREZERVNI DELOVI ZA SPECIJALNA SREDSTVA, ALATI, MERNI UREĐAJI I PRIKLJUČCI GRAĐEVINSKIH MAŠINA jn br. 15/201415.12.2014. 00:00h09.02.2015. 10:00hZatvorena
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>