menu

Početna stranica PočetnaPravila korišćenja internet prezentacije

Pravila korišćenja internet prezentacije

1. Osnovne informacije

Ova internet prezentacija vlasništvo je AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd, sa sedištem u Beogradu, 11180 Beograd 59.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja internet prezentacije. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje internet prezentacije, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela ove internet prezentacije, automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja.

Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja i smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, kao i da su ih razumeli u celosti.

Informacije koje korisnik može pronaći na ovoj internet prezentaciji i koje su korisniku omogućene putem ove internet prezentacijie su opšte prirode i stoga se ne mogu smatrati kao ispunjavanje korisnikovih ličnih zahteva ili posebnih uslova.

Internet prezentacija sastoji se od vlastitih sadržaja i linkova na spoljne stranice.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd zadržava sva prava da može menjati informacije na ovoj internet prezenetaciji u bilo koje doba, prema sopstvenim potrebama, bez prethodnog obaveštenja.
AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd čini sve što je u njegovoj moći kako bi informacije na ovoj internet prezentaciji učinio potpunim, ispravnim, tačnim i ažurnim. Ipak, AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd ne može se smatrati odgovornim za bilo koju grešku, netačnost, gubitak ili štetu koja može nastati korišćenjem dostupnih informacija.

Ukoliko stranka želi da stupi u poslovni odnos sa AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd, ne treba da se osloni na informacije na internet prezentaciji već treba da uputi direktan upit odgovarajućoj službi AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd.

Ukoliko objavljene informacije sadrže grešku, ili informacija za koju bi korisnik normalno očekivao da može pronaći na ovoj internet prezetaciji nedostaje, AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd učiniće sve da bez odlaganja i u najkraćem roku od prijema informacije navedene nepravilnosti ispravi. Stoga Vas pozivamo da sve primedbe i sugestije dostavite uredniku internet prezentacije.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila, a o važnim promenama i dopunama može korisnike obavestiti objavljivanjem informacije na internet prezentaciji.

2. Promocija trećih lica i reklamiranje

Ova internet prezentacija koristi banere za reklamu proizvoda i usluga koje omogućuju treća lica. Pritiskom na takve banere, korisnik će biti usmeren na internet prezentaciju trećih lica. AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd ne može se smatrati odgovornim za sadržaj ovih reklama, niti za sadržaj koji se odnosi na promocije trećih lica, već se odgovornim za takav sadržaj mogu smatrati navedena treća lica. Ukoliko korisnik želi da odgovori na ponudu ili na bilo koji način namerava da obavi bilo kakvu razmenu sa trećim licem ili ima bilo kakve pritužbe u vezi sa takvom promocijom ili reklamom, korisnik uvek treba da se obrati trećem licu.

3. Dostupnost i kompatibilnost

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd čini sve kako bi dostupnost ove internet prezentacije bila neometana i odbija bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati usled nedostupnosti internet prezentacije.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd ne može garantovati da su datoteke koje se nalaze na internet prezentaciji kompatibilne sa konfiguracijom računara korisnika. Korisnik se mora postarati da pribavi odgovarajući informaciono-tehnološki hardver i softver, uključujući bezbednosni softver (npr. firewall, anti-virus softver, itd.)

4. Zaštita intelektualne svojine

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje i oni su u isključivom i potpunom vlasništvu AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd.

Svi tekstovi, fotografije, slike, podaci, robne marke i nazivi internet domena, brendovi, logotipi i ostali sadržaji zaštićeni su Zakonom o zaštiti intelektualne svojine. Delovi ili cela internet prezentacija ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodne i izričite pisane saglasnosti AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd, osim ukoliko drugačije nije predviđeno Zakonom o autorskom pravu i srodnim propisima.

Bez prethodnog pisanog odobrenja, korisnik može preuzimati informacija i materijal i čuvati na disku računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.

Bilo koja od robnih marki ili imena, uključujući i ime AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd ne mogu biti uključeni u internet adresu bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd.

5. Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne i ostale materijale nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskim i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa internet prezentacije AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd, obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd.

Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa internet prezentacije AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd moguće je prenositi pod uslovom da, u adekvatnom obliku, vidno bude navedeno da je „informacija preuzeta sa internet prezentacije www.antb.rs” i pod obavezom poštovanja Zakona o autorskim i srodnim pravima.

6. Linkovi ka internet prezentacijama trećih lica

Ova internet prezentacija sadrži linkove prema internet prezentacijama trećih lica. Ovi linkovi postavljeni su na internet prezentaciju isključivo u cilju informisanja korisnika. AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd ne može snositi odgovornost za pouzdanost, tačnost ili kvalitet sadržaja na takvim internet prezentacijama i shodno tome, odriče se bilo kakve odgovornosti. Link prema internet prezentacijama trećih lica ne podrazumeva da AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd ima zaključen ugovor o saradnji sa takvim trećim licem ili da AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd odobrava informacije koje se nalaze na takvim internet prezentacijama.

7. Neovlašćena upotreba internet prezentacije

Korisnici ove internet prezentacije obavezuju se da neće:

a. neovlašćeno ili na nepravilan način koristiti informacije sa ove internet prezentacije;

b. koristiti ovu internet prezentaciju na način koji je može oštetiti ili izmeniti, ometati njenu dostupnost ili na bilo koji način uticati na njenu efikasnost;

c. koristiti ovu internet prezentaciju za slanje ili postavljanje kompjuterskih virusa, nezakonitog ili krivotvorenog materijala ili materijala koji je na bilo koji način neprikladan, uključujući, ali ne ograničavajući se na, klevetnički, opsceni ili materijal objavljen u svrhu zastrašivanja;

d. koristiti ovu internet prezentaciju kako bi na bilo koji način ugrozio prava fizičkih, pravnih lica ili udruženja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava privatnosti ili zaštite intelektualne svojine;

e. koristiti ovu internet prezentaciju za postavljanje ili emitovanje materijala u cilju promocije ili propagande.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd zadržava pravo da odbije da korisniku uskrati dostupnost internet prezentacije i/ili da započne sudski proces protiv korisnika, ukoliko su prava kompanije ili trećih lica ugrožena, a koja su nastala kao rezultat kršenja gorepomenutih odredbi ili bilo kojom drugim delovanjem korisnika.

8. Lični podaci

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd obavezuje se da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja internet prezentacije, te da privatne podatke neće distribuirati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja internet prezentacije (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu) ili podatke unete u postupku registracije. Ove podatke AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao internet prezentaciju i njene sadržaje dodatno usmerio i prilagodio publici koja ga posećuje. Na osnovu tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd se obavezuje da prikupljene privatne podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika distribuirati.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila internet prezentacije ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Lični podaci se čuvaju na sigurnom mestu i nisu javno dostupni. Korisnik ima pravo da vrši kontrolu informacija koje je dostavio AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd i da, po potrebi, vrši ispravke. Štaviše, korisnik može zahtevati da njegovi lični podaci budu uklonjeni iz arhive AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd.

Prema pravilu, AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd podatke ne prosleđuje trećim licima, izuzev kako bi ispunio zakonske obaveze ili u slučaju kada se to izričito zahteva od strane nadležnih organa ili policije.

9. Odgovornost

Osim u slučajevima dokazane namerne greške ili izuzetnog nemara i dokazane uzročne povezanosti sa nastalom štetom, AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd ne može se smatrati odgovornim za bilo koju štetu nastalu korišćenjem ove internet prezentacije, bilo koje informacije koja se na njoj nalazi ili joj se može pristupiti putem ove internet prezentacije (npr. putem linkova koji se nalaze na internet prezentaciji).

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd ne može se smatrati odgovornom za bilo koju štetu nastalu usled tehničkih nedostataka, nemogućnosti pristupa ovoj internet prezentaciji ili bilo kakvih smetnji, koje mogu naškoditi sistemu ili softveru korisničkog računara.

AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd ne može se smatrati odgovornom za bilo koju štetu prouzrokovanu virusima, zastojima u radu sistema (bagovima), trojanskim konjima i sličnim pojavama, ukoliko se ovo dogodi prilikom posete ovoj internet prezentaciji, imajući u vidu sve preduzete mere.

10. Nadležnost suda

Rad ove internet prezentacije regulisan je zakonima Republike Srbije. Za sve sporove koji proisteknu u vezi sa radom ove internet prezentacije, nadležan je isključivo sud u Beogradu u Republici Srbiji. AD Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.