menu

Početna stranica > O nama > O Aerodromu > Najava letova

Najava letova

Poletanja i sletanja vanrednih letova, letova za sopstvene potrebe i ostalih letova opšte avijacije na Aerodrom Nikola Tesla Beograd moraju biti usklađena sa koordinatorom letenja beogradskog aerodroma.

Trideset i šest časova pre planiranog sletanja/poletanja ili za hitne slučajeve na sam dan izvršenja leta, potrebno je da izvršilac leta podnese koordinatoru letenja sledeće podatke:

a) naziv izvršioca leta;

b) tip vazduhoplova i MTOM;

v) pozivni znak vazduhoplova ili oznaku registracije vazduhoplova;

g) datum i vreme (UTC) sletanja/poletanja;

d) SITA, faks, telefon ili adresu e-pošte osobe za kontakt.

Ako izvršilac leta blagovremeno ne najavi sletanje, postoji mogućnost da let ne bude ostvaren, usled infrastrukturnih kapaciteta Aerodroma.

Koordinator reda letenja


Kontakt za najave

E-pošta
:  flight.coordinator@antb.rs
07:00 - 19:00 časova po lokalnom vremenu

E-pošta
: operational.center@antb.rs
19:00 - 07:00 časova po lokalnom vremenu

SITA
  BEGOWXH BEGAPXH