menu

Javne nabavke male vrednosti

Izaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Datum od
Datum do


Kategorija Naziv Datum od Datum do Status
DobraKABINE ZA DETEKTORE EKSPLOZIVA jn br. 158/1529.03.2016. 00:00h14.04.2016. 10:00hZatvorena
DobraTRAKASTI USMERIVAČI jn br. 147/1525.03.2016. 00:00h06.04.2016. 10:00hZatvorena
UslugeHOSTING WEB SERVERA jn br. 108/1525.03.2016. 00:00h06.04.2016. 12:00hZatvorena
UslugeOBUKE IZ OBLASTI IT TEHNOLOGIJE jn br. 46/1524.03.2016. 00:00h04.04.2016. 12:00hZatvorena
UslugeIZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE NA INSTALACIJAMA I SPECIFIČNOJ AERODROMSKOJ OPREMI jn br. 95/1524.03.2016. 00:00h04.04.2016. 10:00hZatvorena
UslugeSERVIS VATROGASNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA I HIDRANATA jn br. 137/1524.03.2016. 00:00h04.04.2016. 13:00hZatvorena
DobraOPREMA I SOFTVER ZA NADOGRADNJU CHECK IN ŠALTERA jn br. 118/15 JNMV23.03.2016. 00:00h01.04.2016. 10:00hZatvorena
UslugeODRŽAVANJE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD NEOVLAŠĆENOG UPADA U RAČUNARSKU MREŽU BROJ 109/15 JNMV22.03.2016. 00:00h31.03.2016. 12:00hZatvorena
UslugeIZRADA STUDIJE VALORIZACIJE SAOBRAĆAJNE TEHNOLOGIJE I OBJEKATA I IZRADE KONCEPTA RAZVOJA JEDINSTVENO FUNKCIONALNOG KOMPLEKSA TERMINALA 1 AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD jn br. 98/1517.03.2016. 00:00h05.04.2016. 10:00hZatvorena
RadoviZAMENA UNUTRAŠNJEG RAZVODA KIŠNE KANALIZACIJE U ZGRADI T2 jn br. 85/1516.03.2016. 00:00h01.04.2016. 12:00hZatvorena
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>