menu

Javne nabavke male vrednosti

Izaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Datum od
Datum do


Kategorija Naziv Datum od Datum do Status
RadoviISPORUKA I MONTAŽA SISTEMA ZA KLIMATIZACIJU TERMINALA 1 BROJ 18/1604.05.2016. 00:00h23.05.2016. 11:00hZatvorena
UslugeOBUKA ZA SQL I REPORT BUILDER BROJ 26/16 JNMV28.04.2016. 00:00h11.05.2016. 10:00hZatvorena
UslugeREVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016 GODINU BROJ 24/16 JNMV28.04.2016. 00:00h11.05.2016. 12:00hZatvorena
DobraHORTIKULTURA jn br. 33/1627.04.2016. 00:00h09.05.2016. 12:00hZatvorena
UslugeSTRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG TOPLOVODA I IZGRADNJI NOVE GRANE TOPLOVODA jn br. 37/1601.04.2016. 00:00h11.04.2016. 09:00hZatvorena
DobraREZERVNI DELOVI I OPREMA ZA SISTEME INTELIGENTNE ZGRADE jn br. 11/1601.04.2016. 00:00h12.04.2016. 12:00hZatvorena
UslugeUSLUGA ODRŽAVANJA SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE KONTROLISANE SAOBRAĆAJNICE NA PLATFORMI A I B SA NADOGRADNJOM SOFTVERA jn br. 12/1630.03.2016. 00:00h12.04.2016. 10:00hZatvorena
UslugeSERVISIRANJE RASHLADNIH KULA jn br. 6/1624.03.2016. 00:00h05.04.2016. 12:00hZatvorena
UslugeIZRADA ELABORATA POSTOJEĆEG STANJA I PROCENA INVESTICIONOG ULAGANJA ZA OBJEKAT „SAVA CENTAR“, BEOGRAD jn br. 21/1608.03.2016. 00:00h16.03.2016. 13:00hZatvorena
UslugeODRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE I OPREME jn br. 3/1602.03.2016. 00:00h14.03.2016. 10:30hZatvorena
<< < 11 12 13 14 > >>