menu

Početna stranica > Javne nabavke > Javne nabavke po planu za 2016. > Javne nabavke velike vrednosti

Javne nabavke velike vrednosti

Izaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Datum od
Datum do


Kategorija Naziv Datum od Datum do Status
DobraNADOGRADNJA OPREME ZA ŠALTERE ZA REGISTRACIJU PUTNIKA I GEJTOVE jn br. 61/201625.01.2017. 00:00h27.02.2017. 12:00hZatvorena
UslugeUSLUGA IMPLEMENTACIJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DIGITALNIM SADRŽAJIMA 55/201624.01.2017. 00:00h27.02.2017. 10:00hZatvorena
DobraSIMULATORI ZA POTREBE SEKTORA SSZOP (PO PARTIJAMA) JN BR. 58/201630.12.2016. 00:00h30.01.2017. 12:00hZatvorena
RadoviIZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MONTAŽNIH KONTEJNERSKIH OBJEKATA ZA ZAPOSLENE SA PROSTOROM ZA SMEŠTAJ OPREME ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA jn br. 66/201630.12.2016. 00:00h31.01.2017. 11:00hZatvorena
DobraPROŠIRENJE MICROSOFT LICENCI (TRUE UP) jn br. 53/201628.12.2016. 00:00h30.01.2017. 11:00hZatvorena
DobraINFORMACIONI SISTEM ZA INTEGRACIJU SERVISA NA APLIKATIVNOM NIVOU jn br. 56/201616.12.2016. 00:00h16.01.2017. 12:00hZatvorena
DobraNABAVKA NOVIH GARNITURA ZA SEDENJE U TERMINALNOM OBJEKTU jn br. 32/201616.12.2016. 00:00h31.01.2017. 12:00hZatvorena
UslugeŠTAMPA I IZDAVANJE AERODROMSKOG ČASOPISA BROJ 57/2016 OP29.11.2016. 00:00h30.12.2016. 11:00hZatvorena
UslugeUSLUGA FIKSNE TELEFONIJE, MOBILNE TELEFONIJE I INTERNET USLUGE jn br. 43/201609.11.2016. 00:00h14.12.2016. 10:00hZatvorena
DobraGORIVA I MAZUT jn br. 54/201609.11.2016. 00:00h12.12.2016. 10:00hOtvorena
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>