menu

Javne nabavke male vrednosti

Izaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Datum od
Datum do


Kategorija Naziv Datum od Datum do Status
DobraKREATOR SLIKA ZA STI SISTEM ZA BIBLIOTEKU SLIKA NA RAČUNARU ZA RUČNI, PREDATI PRTLJAG, ROBU I POŠTU jn br. 137/1712.12.2018. 00:00h28.12.2018. 10:00hOtvorena
UslugeOBUKA ZA ZAPOSLENE U KDK ZA SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA OD STRANE TREĆIH LICA jn br. 90/1716.10.2018. 00:00h30.10.2018. 12:00hZatvorena
DobraVODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL, SANITARNA OPREMA I GALANTERIJA jn br. 128/1728.09.2018. 00:00h08.10.2018. 10:00hZatvorena
UslugeMERENJE JAČINE AMBIJENTALNOG EKVIVALENTA DOZE, IZRADA PROJEKTA MERA RADIJACIONE SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI jn br. 143/1703.08.2018. 00:00h13.08.2018. 10:00hZatvorena
UslugeODRŽAVANJE SISTEMA ZA SKLADIŠTENJE PODATAKA jn br. 114/1712.07.2018. 00:00h24.07.2018. 10:00hZatvorena
Usluge„Usluga hemijskog čišćenja i sitnih prepravki/popravki službenih uniformi za potrebe zaposlenih“ broj 97/1706.06.2018. 00:00h22.06.2018. 12:00hZatvorena
Dobra„UNAPREĐENJE TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA I KONTAKT CENTRA“ BROJ 161/1706.06.2018. 00:00h20.06.2018. 12:00hZatvorena
UslugeIZRADA IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI I STRUČNOG NALAZA IZVEDENIH RADOVA NA SISTEMU ZA TRANSPORT PRTLJAGA jn br. 23/17 JNMV01.06.2018. 00:00h11.06.2018. 10:00hZatvorena
UslugeODRŽAVANJE STANDARDNE INFORMATIČKE OPREME – ODRŽAVANJE ČITAČA KUPONA ZA UKRCAVANJE U VAZDUHOPLOV (BOARDING GATE READER – BGR), ODRŽAVANJE ŠTAMPAČA ID KARTICA I ODRŽAVANJE MOBILNIH TELEFONA jn br. 79/1731.05.2018. 00:00h08.06.2018. 11:00hZatvorena
DobraZAŠTITNI MREŽNI UREĐAJ ZA SERVER SALU jn br. 185/1723.05.2018. 00:00h01.06.2018. 10:00hOtvorena
<< < 1 2 3 4 > >>