menu

Javne nabavke male vrednosti

Izaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Datum od
Datum do


Kategorija Naziv Datum od Datum do Status
DobraCREVA ZA PRETAKANJE FLUIDA jn br. 158/1701.02.2018. 00:00h21.02.2018. 10:00hZatvorena
UslugeODRŽAVANJE SISTEMA CSNU jn br. 166/1731.01.2018. 00:00h13.02.2018. 10:00hZatvorena
DobraELEKTRONSKA BIBLIOTEKA SLIKA ZABRANJENIH PREDMETA ZA RUČNI I PREDATI PRTLJAG, ROBU I POŠTU jn br. 142/1729.01.2018. 00:00h08.02.2018. 10:00hZatvorena
RadoviZAMENA DOTRAJALOG TOPLOVODA I ARMATURE jn br. 138/1726.01.2018. 00:00h28.02.2018. 12:00hZatvorena
UslugeHOSTING VEB SERVERA jn br. 70/1726.01.2018. 00:00h07.02.2018. 12:00hZatvorena
UslugeUSLUGE ODRŽAVANJA VILJUŠKARA jn br. 85/1725.01.2018. 00:00h05.02.2018. 12:00hZatvorena
Usluge„USLUGE ODRŽAVANJA I REMONTA TRAKTORA IMT I KIOTI“ BROJ 95/1723.01.2018. 00:00h31.01.2018. 12:00hZatvorena
Usluge“IZRADA ELABORATA GEODETSKIH RADOVA ZA SNIMANJE OBJEKATA U SVRHU UKNJIŽBE ” broj 157/1723.01.2018. 00:00h01.02.2018. 10:00hZatvorena
UslugePROCENA INVESTICIONOG ULAGANJA U ZAKUPLJENOM PROSTORU jn br. 164/1717.01.2018. 00:00h05.02.2018. 10:00hZatvorena
DobraSTANDARDNI SOFTVERSKI PAKETI jn br. 187/1716.01.2018. 00:00h29.01.2018. 12:00hZatvorena
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>