menu

Početna stranica > Javne nabavke > Javne nabavke po planu za 2017. > Javne nabavke velike vrednosti

Javne nabavke velike vrednosti

Izaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Datum od
Datum do


Kategorija Naziv Datum od Datum do Status
UslugeUSLUGA ELEKTRONSKOG MIKROFILMOVANJA PAPIRNE DOKUMENTACIJE, MIKROFILMOVANJE ARHIVSKE GRAĐE, PRILAGOĐAVANJE SOFTVERA I KRITERIJUMA PRETRAGE POTREBAMA KORISNIKA jn br. 67/201703.07.2018. 00:00h26.10.2018. 12:00hZatvorena
RadoviODRŽAVANJE POVRŠINA ZA KRETANJE VAZDUHOPLOVA I OSTALIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA jn br. 88/201729.05.2018. 00:00h29.06.2018. 10:00hZatvorena
DobraGRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA NISKOGRADNJU I VISOKOGRADNJU, GIPS KARTONSKE PLOČE I PLAFONI jn br. 56/201719.04.2018. 00:00h21.05.2018. 10:00hZatvorena
DobraREZERVNI DELOVI ZA SREDSTVA ZA OPSLUGU VAZDUHOPLOVA jn br, 93/201721.03.2018. 00:00h23.04.2018. 10:00hOtvorena
DobraSPECIJALNO VOZILO ZA VUČU TERETA jn br. 100/201709.03.2018. 00:00h16.04.2018. 12:00hZatvorena
DobraElektrična energija jn br. 62/201709.03.2018. 00:00h16.04.2018. 12:00hZatvorena
RadoviREKONSTRUKCIJA FEKALNE KANALIZACIJE NA DUBINI OD 10 METARA jn br. 92/201702.03.2018. 00:00h02.04.2018. 10:00hZatvorena
UslugeUSLUGA KORIŠĆENJA SERVISA BAG TRACER jn br. 99/201702.03.2018. 00:00h23.04.2018. 13:00hZatvorena
RadoviIZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PARKIRALIŠTA P10 jn br. 22/201728.02.2018. 00:00h12.04.2018. 10:00hZatvorena
UslugeREKLAMIRANJE DELATNOSTI U INFLIGHT MAGAZINU jn br. 84/201726.02.2018. 00:00h28.02.2018. 10:00hZatvorena
<< < 1 2 3 4 > >>