menu

Javne nabavke male vrednosti

Izaberite kategoriju
Pretraga po nazivu
Datum od
Datum do


Kategorija Naziv Datum od Datum do Status
UslugeOstale vrste procene i veštačenja Partija 1 – Aktuarska procena dugoročnih primanja zaposlenih na dan 31.12.2019 godine Partija 2 – Procena fer vrednosti potraživanja po osnovu odobrenih stambenih zajmova sa stanjem na dan 31.12.2019 godine br. 13/1911.09.2019. 00:00h23.09.2019. 12:00hOtvorena
DobraSoftverski paketi 9/1918.07.2019. 00:00h29.07.2019. 12:00hOtvorena
Usluge“ Usluga agencije za vođenje poslovnih knjiga” BROJ 11/1921.06.2019. 00:00h01.06.2020. 12:00hOtvorena
UslugeDobrovoljno penziono osiguranje broj 10/1925.04.2019. 00:00h06.05.2019. 12:00hOtvorena
UslugePretplata na štampana izdanja časopisa broj 7/1915.04.2019. 00:00h24.04.2019. 12:00hOtvorena
Dobra“Zakup poslovnog prostora Blue Center ” 8/1926.03.2019. 00:00h27.03.2019. 11:00hOtvorena
Usluge" Zakup internet linka " broj 5/1920.03.2019. 00:00h29.03.2019. 12:00hOtvorena
UslugeUsluga agencije za vođenje poslovnih knjiga 6/1914.03.2019. 00:00h25.03.2019. 12:00hOtvorena
UslugeUsluga agencije za vođenje poslovnih knjiga 4/1926.02.2019. 00:00h04.02.2019. 12:00hOtvorena
Usluge„IZNAJMLJIVANJE VOZILA BEZ VOZAČA“ 2/1905.02.2019. 00:00h14.02.2019. 12:00hOtvorena
<< < 1 2 > >>