menu

Početna stranica > Putovanje > Prtljag > Predati prtljag

Predati prtljag

Procedura predaje prtljaga

Predati, odnosno registrovani prtljag je prtljag koji predajete na prevoz na šalteru za prijavu putnika i prtljaga. Predati prtljag prevozi se u prtljažniku aviona i nije Vam dostupan tokom leta.

Ukoliko se na let prijavljujete po dolasku na aerodrom, na šalteru predviđenom za prijavu putnika avio-kompanije kojom putujete predajete prtljag koji želite da prijavite na prevoz. Prilikom prijave prtljaga dobijate potvrdu u vidu nalepnice da ste prtljag predali na prevoz.

Većina avio-kompanija omogućuje prevoz predatog prtljaga bez naplate, dok se na letovima određenih avio-kompanija svaki prtljag, izuzev ručnog, posebno naplaćuje.

Kod avio-kompanija koje omogućuju prevoz predatog prtljaga koji ne podleže dodatnoj naplati, dozvoljena težina varira u zavisnosti od avio-kompanije, destinacije i klase prevoza.

Većina avio-kompanija primenjuju pravilo prevoza prtljaga koje podrazumeva da se za putnike poslovne klase na let mogu predati do 2 komada prtljaga bez dodatne naplate, težine do 32kg, a za putnike ekonomske klase 1 komad prtljaga bez dodatne naplate, težine do 20 ili 23kg. 

Precizne podatke u vezi sa politikom prevoza predatog prtljaga, ograničenjima u težini i ukupnoj količini predatog prtljaga možete dobiti prilikom kupovine avionske karte ili po dolasku na aerodrom, kod predstavnika avio-kompanije za čiji let ste kupili avionsku kartu.

U cilju vaše bezbednosti, u prtljagu nije dozvoljeno nositi određene predmete i materije.

Višak prtljaga

Ukoliko Vaš prtljag prelazi propisane težine ili količinu, prevoz viška prtljaga avio-kompanije dodatno naplaćuju. Cenu prevoza viška prtljaga određuje svaka avio-kompanija zasebno. Informacije o iznosima koji se primenjuju za prevoz viška prtljaga možete dobiti u izabranoj avio-kompaniji.

Specijalni i prtljag nestandardne veličine

Avio-kompanije najčešće prihvataju prevoz sportske opreme, muzičkih instrumenata, kućnih ljubimaca, lomljivih i skupocenih stvari, kao i predmeta veće težine ili dimenzija pod posebnim uslovima. Kako je za prevoz određenih predmeta ponekada potrebna saglasnost avio-kompanije, prevoz ovakvih stvari ili predmeta potrebno je prijaviti avio-kompaniji već prilikom pravljenja rezervacije.

Predimenzionisani prtljag prijavljuje se na šalteru za prijavu putnika i prtljaga na let, a predaje na posebnom šalteru, čiju lokaciju možete pogledati ovde.

Informacije u vezi sa mogućnostima, načinom i cenovnikom prevoza specijalnog i prtljaga nestandardne veličine (predimenzionisanog prtljaga) možete dobiti u izabranoj avio-kompaniji.