menu

Почетне страница > O нама > О Аеродрому > Службе Аеродрома

Службе Аеродрома

Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд регистровано је за:

 • прихват и отпрему авиона, путника, робе и поште у домаћем и међународном саобраћају;
 • одржавање полетно-слетне стазе, маневарских површина, платформи и стајанки, опреме и инсталација које омогућују ваздухопловне активности;
 • закуп рекламног простора и излагање рекламног и пропагандног материјала, заступање страних фирми;
 • шпедицију;
 • одржавање аеродрома и комуналне и енергетске инфраструктуре;
 • истраживање тржишта, пројектовање и инжењеринг;
 • вођење царинског складишта, складиштење и руковање робом;
 • заједничко коришћење опреме и инсталација;
 • најам моторних и других возила и машина;
 • транспорт, чишћење и уклањање отпада;
 • закуп земљишта;
 • организовање аеродромске службе безбедности и др.