menu

Вођење авиона

Аеродром Никола Тесла Београд идеално је лоциран у односу на друге аеродроме у окружењу, јер нема навигационих ограничења и налази се на раскрсници највећих ваздушних рута. Ваздушне руте и прилази опремљени су модерном радио навигационом опремом.

Непосредно окружење аеродрома има четири прецизна система за вођење ваздухоплова (VOR, DME). Оба прилаза полетно-слетној стази опремљена су прецизном радио-навигационом опремом ILS типа и радаром за навођење, као и другом радио-навигационом опремом (VOR, DME и слично) која обезбеђује безбедно летење у лошим временским условима.

Смер прилаза полетно-слетној стази 12 има прилазна навигациона светла за услове CAT III, а смер прилаза 30 има прилазна навигациона светла за услове CAT I и раван понирања визуелног прилаза типа PAPI и за праг 12 и за праг 30.
Прилазна светла на оба краја ПСС-а (од којих је прилаз 12 опремљен прилазним светлима за услове CAT III, а прилаз 30 прилазним светлима за услове CAT I), светла ПСС-а, светла рулне стазе, прикључница и платформе омогућују такозвани ноћни старт — летење ноћу.

Сва светла за усмеравање авиона прикључена су на резервни систем генератора чији капацитет и оперативне карактеристике омогућују континуирано снабдевање електричном енергијом.

„FOLLOW ME" возило води авионе до њихових позиција на платформи.