menu

Почетне страница > O нама > О Аеродрому > Службе Аеродрома > Спасилачко-ватрогасна служба

Спасилачко-ватрогасна служба

Спасилачко-ватрогасна служба Аеродрома Никола Тесла Београд располаже ватрогасном опремом и возилима одговарајућег капацитета, перформанси и типа, на основу ICAO (International Civil Aviation Organization) препорука за 7. ватрогасну категорију.

У складу са међународним стандардима, спасилачко-ватрогасна служба Аеродрома Никола Тесла Београд располаже резервоаром брзог пуњења водом за ватрогасна возила и довољном количином пенила и праха за гашење и највећих пожара. Служба има ефикасну радио-мрежу, а ватрогасци су у сталном контакту са ватрогасном базом, саобраћајним центром и аеродромском контролом летења. Спасилачко-ватрогасна служба Аеродрома Никола Тесла Београд на основу ICAO и сопствене класификације припада седмој ватрогасној категорији.

У циљу обезбеђивања максималне безбедности путника, посаде и авиона, спасилачко-ватрогасна служба Аеродромa Никола Тесла Београд унапредила је своје пословање и већ задовољава критеријуме за осму ватрогасну категорију од максимално 10.

Спасилачко-ватрогасна служба Аеродрома Никола Тесла Београд у реону Aреодрома поседује полигон за извођеје практичних ватрогасних вежби на коме се налази авион DC-9, симулатор стајног трапа и мотора авиона, зидани објекат, посуде различитих капацитета за симулацију пожара расутог горива као и расходована возила за увежбавање коришћења развалних алата.
У периоду 2007/2008 извршена је обука одређеног броја ваторгасаца из области практичног гашења и спашавања као и обука за интервенције са опасним материјама у центру за обуку Тисајд (Teesside) у Енглеској.

У блиској будућности предвиђено је усавршавање до инструкторског нивоа одређеног броја ватрогасаца, набавка великог ватрогасног возила 6 x 6, техничког ватрогасног возила, возила са платформом-степенице за брз прилаз авиону, евакуацију путника и гашење пожара имајући у виду да је све више ваздухоплова великих габарита до којих је у ванредним ситуацијама тешко приступити вратима за евакуацију, опрему за уклањање оштећених ваздухоплова са аеродрома и опрему за интервенције са опасним материјама. Саставни део спасилачко-ватрогасне службе су и сертификоване особе за пружање прве медицинске помоћи за АЕД И БЛС (основна животна подршка и аутоматска спољашња дефибрилација).

У саставу Спасилачко-ватрогасне службе Аеродрома Никола Тесла Београд послује и превентивно одељење које спроводи следеће активности: редован и ванредни преглед ватрогасне опреме, хидраната и апарата за гашење пожара на комплексу аеродрома, обезбеђује радове са отвореним пламеном, контролише и пуни апарате за дисање (кисеонички цилиндри за ватрогасце), обилази алармиране зоне и прати извршење наложених мера и сарађује са противпожарном полицијом.