menu

Техничка база

У оквиру техничког комплекса Аеродромa Никола Тесла Београд налази се и техничка база површине 3200 квадратних метара.

Техничка база Аеродрома Никола Тесла Београд сервисира и одржава:

  • аеродромску опрему и возила,
  • возила и опрему за зимско и летње одржавање маневарских површина,
  • ватрогасна и возила хитне помоћи.