menu

Почетне страница > O нама > О Аеродрому > Полетно-слетна стаза

Полетно-слетна стаза

ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ

Ознака RWY GEO BRG (DEG) Димензије RWY (M) Носивост (PCN) и површина RWY и SWY COORD прага
COORD краја RWY
GUND прага
THR ELEV и највиша ELEV TDZ зa прецизне APP RWY

1

2

3

4

5

6

12 121.92 3 400 x 45 3000 M: PCN 65/F/C/X/T ASPH
400 M: PCN 60/R/C/W/T CONC
444935.47N
0201727.49E
444837.22N
0201938.83E
142 FT

THR 317 FT
TDZ 328 FT

30 301.94 3 400 x 45 400M: PCN 60/R/C/W/T CONC
3000 M: PCN 65/F/C/X/T ASPH
444844.06N
0201923.40E
444935.47N
0201727.49E
142 FT

THR 333 FT
TDZ 335 FT


Ознака RWY Нагиб RWY-SWY Димензије SWY (M) Димензије CWY (M) Димензије основне стазе (M) OFZ

1

7

8

9

10

11

12 +0.4% (580M), +0.2% (1660M),
-0.2% (270M), 0% (370M),
-0.2% (120M), 0% (400M)
NIL NIL 3520 x 300 Да
30 0% (400M), +0.2% (120M),
0% (370M), +0.2% (270M),
-0.2% (1660M), -0.4% (580M)
NIL NIL 3520 x 300 NIL
12 Напомене a) RWY 12 - Прецизни прилаз CAT I/II/III
RWY 30 - Прецизни прилаз CAT I
b) Заштитни појасеви RWY 7.5M под коловозним застором

ДЕКЛАРИСАНЕ ДУЖИНЕ

Ознака RWY TORA (M) TODA (M) ASDA (M) LDA (M) Напомене

1

2

3

4

5

6

12 3400 3400 3400 3400 NIL
12 2800 2800 2800 - Полетање од укрштања са TWY C
30 3400 3400 3400 3000 NIL
30 3000 3000 3000 - Полетање од укрштања са TWY E
30 2085 2085 2085 - Полетање од укрштања сa TWY D

ПРИЛАЗНА И СВЕТЛА ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ

Ознака RWY Врста APCH LGT
LEN
INTST
Боја THR LGT WBAR VASIS
(MEHT)
PAPI
TDZ
LGT
LEN
LGT LEN осе RWY размак боја, INTST LEN ивичних LGT RWY размак боја, INTST Boja LGT kraja RWY WBAR SWY LGT LEN (M) boja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 CAT II/III1)
900 M
LIH

GRN
GRN

PAPI
Both/3°
(72 FT)
900 M 3400 M
15 M
W: 2500 M
R/W: FM 2500 M to 3100 M
R: FM 3100 M
LIH
3400 M
60 M
W YCZ 600 M,
LIH
RED
-
NIL
30 CAT I
900 M
LIH

GRN
GRN

PAPI
Both/3°
(62 FT)
NIL 3000 M
15 M
W: 2100 M
R/W: FM 2100 M to 2700 M
R: FM 2700 M
LIH
3000 M
60 M
W YCZ 600 M2)
LIH
RED
-
NIL

10

Напомене 1) Сa наизменичним бљескајућим светлима од 900 M до 300 M испред THR
2) Црвена између почетка RWY и измештеног прага THR (400 M)

ОСТАЛЕ СВЕТЛОСНЕ ОЗНАКЕ, РЕЗЕРВНО НАПАЈAЊЕ

1 Локација, карактеристике и радно време ABN / IBN NIL
2 Локација и LGT LDI
Локација и LGT анемометра
LDI: Нема
Анемометар: Локацију видети на AD карти - ICAO; осветљени
3 Светла ивице и осе TWY Ивице: NIL
Оса: TWY A, B, C, D, E, F, G (до паркинг позиције A10), H (до паркинг позиције B1), J и M
4 Резервно напајање / време укључивања UPS за CAT I/II/III
5 Напомене WDI: Видети на AD карти - ICAO