menu

Центар за обуку

Центар за обуку формиран је почетком 80. година XX века и био је уско је специјализован за обуку особља које обавља послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу.

Током година се развијао, тако да сада Центар за стручно оспособљавање Аеродрома Никола Тесла Београд обухвата:

  • Центар за обуку особља које обавља послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и ствари на ваздухопловном пристаништу,
  • Центар за обуку особља које обавља послове контроле исправности површина за кретање ваздухоплова, као и објеката и инсталација аеродрома,
  • Центар за обуку особља из области опасних материја,
  • Центар за обуку спасилачко - ватрогасног особља,
  • Центар за обуку особља које обавља послове снабдевања ваздухоплова горивом.
  • Центар за стручно оспособљавање запослених Аеродрома Никола Тесла Београд поседује адекватан простор опремљен савременим средствима и материјалима за спровођење обуке.

Током обуке, користе се приручници и скрипте које је израдио тим инструктора из различитих области ваздушног саобраћаја.

Обука се реализује према специјализованим и ефикасним наставним плановима и програмима, а теоријски и практични део обуке обављају лиценцирани инструктори.

Одобрење за рад, сагласност на наставни план и програм, лиценцирање наставног особља и контролу рада Центра за обуку врши Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Потврде о обучености које издаје Центар за стручно оспособљавање запослених Аеродрома Никола Тесла Београд признате су и на другим аеродромима.

Детаљне информације о раду Центра за стручно оспособљавање запослених Аеродрома Никола Тесла Београд можете добити путем адресе е-поште training@antb.rs, док ценовник услуга можете пронаћи oвде.