menu

Запослени и бивши запослени

Информација за акционаре који су стекли акције као запослени и бивши запослени на Аеродрому Никола Тесла, и у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности уписани на дан 25.01.2011. године, а у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС“, бр. 123/2007 и 30/2010).

На основу списка запослених и бивших запослених који је утврдила Агенција за приватизацију Ваш број акција можете проверите уносом Вашег ЈМБГ у поље испод и одабирањем поља "Тражи". Информације о кретању цене акција АД Аеродром Никола Тесла Београд можете пронаћи на интернет страници Београдске берзе.

ЈМБГ