menu

Контакти

Контакти у Сектору робног прихвата и отпреме


Службе Радно време Телефон (+381 11) Адреса е-поште
Шпедиција

08:00 - 16:00

209 7885

cargo.agency@antb.rs

Координатор

00:00 - 24:00

209 7193

cargo.officer@antb.rs

Служба трагања

07:00 - 19:00

209 7597

cargo.tracing@antb.rs

Пријем извозне робе

08:00 - 19:00

209 7045

-

Издавање робе

07:00 - 19:00

209 7758

-

Благајна издавања

07:00 - 19:00

209 4287

-

Пријем увозне робе

00:00 - 24:00

209 4365

-