menu

Почетне страница > Карго > Услуге > Превоз живих животиња

Превоз живих животиња

Прихват и отпрема живих животиња на аеродрому Никола Тесла реализује се по условима и стандардима Међународног удружења авио-превозилаца IATA (Live Animals Regulations). Сваки авио-превозилац ближе и посебно прописује услове и ограничења за превоз живих животиња.

Прихват, отпрема и превоз живих животиња реализује се у некомерцијалне и комерцијалне сврхе.

Преко путничког терминала Аеродрома Никола Тесла Београд обавља се некомерцијалан прихват и отпрема животиња, а односи се на живе животиње - кућне љубимце који путују са својим власницима или другим одговорним лицем овлашћеног од стране власника кућног љубимца.

Преко робног терминала (карго центра) Аеродрома Никола Тесла Београд обавља се комерцијалан прихват и отпрема живих животиња. Робни центар у оквиру робно-царинског складишта поседује посебну просторију са условима за смештај живих животиња.

Корисници Аеродрома Никола Тесла Београд који увозе или извозе живе животиње треба да одаберу одговарајућег авио-превозиоца и у комерцијалне сврхе превоза овласте шпедитера за обављање царинског поступка.

У међународном превозу живих животиња обавезно је Уверење (сертификат) републичког ветеринарског инспектора.

У складу са важећим прописима о вакцинацији, живе животиње (кућни љубимци) млађе од 7 месеци не испуњавају услове за превоз у одређене државе. Детаљније о прописима и правилницима за некомерцијални и комерцијални превоз живих животиња можете пронаћи на интернет презентацији Управе за ветерину.

У међународном превозу животиња потребна је провера услова и ограничења за улазак (увоз) живих животиња у амбасади државе уласка (увоза). Услови и ограничења проверавају се и за државе транзита.

Све додатне информације у вези са условима превоза животиња у ваздушном саобраћају можете потражити у изабраној авио-компанији, надлежној Управи за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и дипломатско-конзуларном представништву државе опредељења.