menu

Почетне страница > Медији > Снимањa на Аеродрому

Снимањa на Аеродрому

Поштоване колеге,

Како бисмо и убудуће наставили квалитетну сарадњу и учинили је максимално ефикасном, молимо вас да имате у виду да Аеродром Никола Тесла Београд у физичком смислу представља зону граничног прелаза, која подразумева извесна ограничења приликом снимања или фотографисања, као и у кретању посетилаца аеродрома.

Сваком доласку представника медија претходи обавеза благовремене најаве доласка путем дописа послатог телефаксом, у коме је, на меморандуму медијске куће, потребно навести следеће податке:
  • медијска кућа из које долазите
  • разлог, локација и предвиђено време (датум и сат) снимања
  • имена свих чланова екипе, са бројем личне карте
  • контакт телефон редакције
Допис са наведеним информацијама треба доставити генералном директору АД Аеродром Никола Тесла Београд, Саши Влаисављевићу на број телефакса (+381 11) 2286 187, а после 17:00 часова радним даном, и викендом, на број телефакса (+381 11) 2286 173.

Уколико је за потребе медија предвиђен боравак у зони граничног прелаза, поред одобрења надлежних из АД Аеродром Никола Тесла Београд, потребна је и сагласност Одељења за медије и комуникације МУП РС. Надлежна станица полиције сваком члану екипе издаје посебну дневну дозволу за боравак у зони граничног прелаза (формулар ). Читко попуњен формулар, као и фотокопију личне карте треба у оригиналу доставити менаџерима за односе са јавношћу АД Аеродром Никола Тесла Београд. У изузетним ситуацијама, документацију је могуће послати путем броја телефакса (+381 11) 2286 448, док је оригиналну документацију обавезно потребно доставити накнадно, а најкасније приликом доалска на снимање. Цена израде појединачне дозволе је 840,00 динара, док је накнада за образац дозволе 2,00 динара. Moлимо да имате у виду да је званичан назив граничног прелаза Сурчин-Београд

Молимо Вас да имате у виду чињеницу да припадници надлежних безбедносних служби неће омогућити снимање без претходне дозволе.

Сви који желе да снимају или фотографишу имовину или запослене у авио-компанијама, потребно је претходно да прибаве сагласност авио-компаније.

У случају да снимање на аеродрому није информативног карактера, уз придржавање наведених упутстава, обавезно је потребно контактирати и Делатност комерцијалног пословања у вези са информацијама о накнади за снимање. Контакт детаљи су следећи:
Весна Конта
Т: (+381 11) 209 4025
М: (+381 64) 8485 019
Е: vesna.konta@antb.rs

Додатна појашњења процедуре у вези са информативним снимањима можете добити у контакту са Корпоративним комуникацијама АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Надамо се да ћемо, поштовањем прописаних процедура, успети да превазиђемо евентуалне неспоразуме и постигнемо још бољу сарадњу.

С поштовањем,

АД Aеродром Никола Тесла Београд