menu

Почетне страница > Јавне набавке > Јавне набавке по плану за 2013.

Јавне набавке по плану за 2013.

Јавне набавке мале вредности
Врста предмета Позив Опис Од Дo Статус

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 79/13

БРАВАРСКИ РАДОВИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

04.04.2014.

05.05.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 73/13

ЧОКОВИ

31.03.2014.

11.04.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 67/13

ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛОГ ТОПЛОВОДА И АРМАТУРЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

31.03.2014.

08.04.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 23/13

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ВРСТИ, ДЕБЉИНИ И СТАЊУ УГРАЂЕНИХ СЛОЈЕВА НА МАНЕВАРСКИМ ПОВРШИНАМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

27.03.2014.

10.04.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 82/13

МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СПОЈИНЦА У БЕТОНСКОМ КОЛОВОЗУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

26.03.2014.

08.04.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 105/2013

ДОДАТНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ЧЕКАОНИЦА И ФИНГЕРСКИХ ХОДНИКА А И Ц (II ФАЗА)

26.03.2014.

15.04.2014.

Затворен

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 95/13

РАЗНО НЕИСТОВРСНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

25.03.2014.

04.04.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр.90/2013

КУКЕ ЗА КАЧЕЊЕ ПРТЉАЖНИХ И КОНТЕЈНЕРСКИХ КОЛИЦА

20.03.2014.

23.04.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр.73/2013

САНАЦИЈА ПОДОВА

19.03.2014.

23.04.2014.

Затворен

Oбавештење о обустави поступка

Радови

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 49/13

ИЗРАДА СИЛАЗНЕ РАМПЕ ЗА ПАРКИНГ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

18.03.2014.

03.04.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 57/2013

НИВЕЛИСАЊЕ ОСНОВНИХ СТАЗА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОРЕД РУЛНЕ СТАЗЕ А

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

13.03.2014.

14.04.2014.

Затворен

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 69/13

ШРАФОВСКА РОБА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

11.03.2014.

21.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 102/2013

САНАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА АВИОМОСТОВА Ц1-Ц5

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

06.03.2014.

07.04.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 91/13

СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА ЗА СЛУЖБУ Ф.О.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

05.03.2014.

14.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 66/13

ШАМОТИРАЊЕ КОТЛОВА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

05.03.2014.

17.03.2014.

Затворен

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 84/13

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК ЗА ПОСИПАЊЕ УРЕЕ НА ГРАЂЕВИНСКОЈ МАШИНИ

28.02.2014.

11.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 93/13

АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

21.02.2014.

07.03.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закњученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 103/2013

ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

21.02.2014.

26.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 83/13

ПРЕНОСИВИ СЕТ ЗА БРЗУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА АВИО ГОРИВА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

21.02.2014.

03.03.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 60/2013

ПОПРАВКА ОШТЕЋЕЊА НА ПОЛЕТНО СЛЕТНОЈ СТАЗИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

19.02.2014.

21.03.2014.

Затворен

Обавештење о закњученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 92/13

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОВЕЋАЊА ПРИТИСКА У СПОЉНОЈ ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

12.02.2014

26.02.2014

Затворен

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 79/2013

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗГУБЉЕНОГ ПРТЉАГА - BAG TRACER

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

14.02.2014

17.03.2014

Затворен

Обавештење о обустави поступка

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 87/13

ШПЕДИТЕРСКЕ УСЛУГЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

14.02.2014

24.02.2014

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 86/13

Бординг карте тегови за DCS

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

13.02.2014.

05.03.2013.

Затворен

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 99/2013

УРЕЂАЈ ЗА ПРАЊЕ ПОД ПРИТИСКОМ СУВИМ ЛЕДОМ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

13.02.2014.

17.03.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 71/2013

РЕПАРАЦИЈА ПНЕУМАТИКЕ И ЕЛЕКТРОКОМПОНЕНТИ НА СРЕДСТВИМА АЕРОДРОМСКЕ ОПРЕМЕ

11.02.2014.

13.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 107/2013

ИЗРАДА И ПРОШИРЕЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ ПОРТАЛА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

11.02.2014.

13.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Радови

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 66/2013

ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИХ РАДОВА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОМ СИСТЕМУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

10.02.2014.

14.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 104/2013

ОДРЖАВАЊЕ СТАНДАРДНЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

07.02.2014.

12.03.2014.

ЗатворенОбавештење о обустави поступка партија 3

Обавештење о обустави поступка партија 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1

 

Обавештење о закљученом уговору партија 2Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 1-2

Обавештење о закљученом уговору партија 1-3

Обавештење о закљученом уговору партија 5-1

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 62/13

ФЛЕКСИБИЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ БАРИЈЕРЕ, ОДБОЈНИЦИ И КОНУСИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

07.02.2014.

18.02.2014.

Затворен

Обавештење о обустави поступка

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 106/2013

ВАТРОГАСНА ПЕНИЛА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

05.02.2014.

07.03.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 87/2013

СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА И СИГУРНОСТ РАДА РАЧУНАРСКО-КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

04.02.2014.

06.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 65/2013

 

ПРИСТУПНА АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 7

31.01.2014.

04.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 80/13

 

БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНА ТЕХНИКА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

31.01.2014.

12.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору 2

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 94/2013

ОСИГУРАЊЕ СРЕДСТАВА У ТРАНСПОРТУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

30.01.2014.

06.03.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рок за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 82/2013

КОНТЕЈНЕРИ ЗА БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ И КОНТЕЈНЕРИ ЗА АРХИВИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

29.01.2014.

10.03.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр.98/2013

СИМУЛАТОР И ОПРЕМА ЗА ОБУКУ ВАТРОГАСАЦА

29.01.2014.

03.03.2014.

Затворен

Oбавештење о обустави поступка

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 93/2013

Инсталирање система видео- надзора у Терминалу 1, на службеном пролазу Д, топлани и Робно-царинском магацину и замена постојећег система видео-надзора у Терминалу 2, по пројекту из 2012. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 7

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 8

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 9

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 10

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 11

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 12

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 13

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 14

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 15

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 16

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 17

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 18

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 19

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 20

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 21

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 22

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 22

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 23

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 24

29.01.2014.

05.08.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 4

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА+ за јн бр. 13/2013

ОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ОСТАЛИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

28.01.2014.

28.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 95/2013

ВАТРОГАСНА ОПРЕМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

27.01.2014.

27.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 97/2013

СПЕЦ.ВИЉУШКАР ЗА НОШЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

27.01.2014.

27.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 88/2013

II ФАЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА У РЦС-У, ТС 35/10 КV И ТЕХНИЧКОЈ БАЗИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

24.01.2014.

27.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 86/2013

ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО 8х8 СА ПРОДУЖЕНОМ РУКОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

24.01.2014.

25.02.2014.

Затворен

Обавештење о обустави поступка

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 52/2013

ХТЗ СРЕДСТВА ОДЕЋА И ОБУЋА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 7

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 8

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5

22.01.2014.

26.02.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 5

Радови

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 62/2013

ОГРАДА ОКО ПЕРИМЕТРА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

22.01.2014.

26.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

 

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 53/2013

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ТОПЛОТЕ И ДИМА, КОРЕКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗОП, ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ – ИНЕРГЕН, ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА FM 200

22.01.2014.

21.02.2014.

Затворен

Обавештење о обустави поступка партија 1

Обавештење о закљученом уговору partija 2

Обавештење о закљученом уговору partija 3

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 77/13

TРАКАСТИ УСМЕРИВАЧИ- СТУБИЋИ СА РЕЗЕРВНИМ МЕХАНИЗМОМ И ХОЛДЕРИМА

22.01.2014.

07.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 94/13

СНЕЖНА ФРЕЗА РУЧНО ВОЂЕНА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

21.01.2014.

03.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 91/2013

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ИЗ УВОЗА

21.01.2014.

24.02.2014.

Затворен

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 11

Обавештење о закљученом уговору партија 20

Обавештење о закљученом уговору партија 23

Обавештење о закљученом уговору партија 25

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 60/13

ИЗРАДА-КОПАЊЕ БУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ НАВОДЊАВАЊА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

16.01.2014.

31.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 61/13

СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕТАКАЧКЕ СТАНИЦЕ АЛФОНС ХААР СА ПРИПАДАЈУЋИМ АВИОЦИСТЕРНАМА И РЕЗЕРВОАРИМА

16.01.2014.

28.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 85/13

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈЕ ПИР У РЦС

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

16.01.2014.

03.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 58/2013

САНАЦИЈА ТОАЛЕТА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

16.01.2014.

18.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 54/2013

ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА И СТУБОВА У Т2 СПЕЦИЈАЛНИМ ЕНТЕРИЈЕРСКИМ ОБЛОГАМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

10.01.2014.

13.02.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 64/2013

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ПИТАНЈА И ОДГОВОРИ 6

ПИТАНЈА И ОДГОВОРИ 7

ПИТАНЈА И ОДГОВОРИ 8

ПИТАНЈА И ОДГОВОРИ 9

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 10

08.01.2014.

10.02.2014.

Затворен

Обавештење о обустави поступка партија 16

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Обавештење о закљученом уговору партија 7

Обавештење о закљученом уговору партија 8

Обавештење о закљученом уговору партија 9

Обавештење о закљученом уговору партија 10

Обавештење о закљученом уговору партија 11

Обавештење о закљученом уговору партија 12

Обавештење о закљученом уговору партија 13

Обавештење о закљученом уговору партија 14

Обавештење о закљученом уговору партија 15

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 84/2013

СПЕЦИЈАЛНИ ПРИКЉУЧАК ЗА ЧИШЋЕЊЕ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

03.01.2014.

05.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 78/2013

ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКОГ И КОМБИ ПРОГРАМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 7

03.01.2014.

05.02.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка партија 6

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 7

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 55/13

ОПРЕМА ЗА БРАВЕ, ЦИЛИНДРЕ, КЉУЧЕВЕ И ОСТАЛИ ОКОВ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

03.01.2014.

15.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 46/2013

ОДРЖАВАЊЕ МОТОРА DEUTZ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

31.12.2013.

03.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 63/13

МЕРНА ОПРЕМА ЗА ИСТАКАЊЕ ГОРИВА

27.12.2013.

27.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 89/2013

 

ВАТРЕНИ ЗИД ЗА ОБУКУ ВАТРОГАСАЦА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

27.12.2013.

10.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 89/13

ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИЗИЧКЕ КОНДИЦИЈЕ ВАТРОГАСАЦА

27.12.2013.

16.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 74/2013

АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

27.12.2013.

30.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 72/2013

ХОСТИНГ WEB СЕРВЕРА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

27.12.2013.

07.02.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 92/2013

ПРАКТИЧНО СТРЕЉАШТВО

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

26.12.2013.

31.01.2014.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 8/2013

СИСТЕМ ЗА УПАРИВАЊЕ ПУТНИКА И ПРТЉАГА - BRS

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

25.12.2013.

07.03.2014.

Отворен

Обавештење о обустави поступка

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 96/2013

ОСИГУРАЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 1

25.12.2013.

24.01.2014.

Затворен

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 69/2013

ДОРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

25.12.2013.

31.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 76/2013

ПОСЛОВНО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ – ERP

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

25.12.2013.

12.02.2014.

 

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о одлуци републичке комисије за заштиту права

 

 

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 78/13

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА

24.12.2013.

10.01.2014.

Затворен

Обавештење о закњученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 83/2013

КОМПРЕСОР

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

24.12.2013.

24.01.2014.

Затворен

Обавештење о обустави поступка

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 90/13

МУНИЦИЈА И ОПРЕМА

Обвештење о закљученом уговору

24.12.2013.

15.01.2014.

Затворен

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 40/2013

НИСКОПОДНА ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАНСПОРТ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА И НИСКОПОДНА ПРИКОЛИЦА ЗА ПУТНИЧКО ВОЗИЛО, НОСИВОСТИ 1200 КГ СА СТРАНИЦАМА И УТОВРАНОМ РАМПОМ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

 

23.12.2013.

29.01.2014.

Затворен

Обавештење о закњученом уговору - партија 1

Обавештење о закњученом уговору - партија 2

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 53/13

АУТО-ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

20.12.2013.

30.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 58/13

СПЕЦИЈАЛНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

13.12.2013.

25.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 80/2013

АДАПТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ИС ЕЛЕКТРОНСКЕ МАГАЦИНСКЕ КЊИГЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

12.12.2013.

17.01.2014.

Затворен

Обавештње о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 77/2013

УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ЗА MICROSOFT ПРОИЗВОДЕ - PREMIER

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

11.12.2013.

15.01.2014.

Затворен

Обавештње о закљученом уговору

Радови

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 81/2013

ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ ПЛАТФОРМЕ Ц

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

11.12.2013.

24.12.2013.

Затворен

Обавештње о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 70/2013

ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУТНИЧКИМ ТЕРМИНАЛИМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

11.12.2013.

13.01.2014.

Затворен

Обавештење о закњученом уговору

Услуга

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 59/13

ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ДИСАЊЕ

11.12.2013.

23.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 56/2013

МЕТАЛНИ ОРМАРИ ЗА СОРТИРАЊЕ ДОКУМЕНАТА И МЕТАЛНИ ГАРДЕРОБНИ ОРМАНИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

 

09.12.2013.

15.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 48/2013

BAG MESSAGE СЕРВИС - BMS

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

06.12.2013.

24.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 44/13

САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ЈАВНЕ САНИТАРНЕ ПРОСТОРЕ

06.12.2013.

19.12.2013.

Затворен

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 74/13

ТРАКЦИОНЕ БАТЕРИЈЕ

05.12.2013.

19.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 49/2013

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ИНТЕЛИГЕНТНЕ ЗГРАДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

05.12.2013.

09.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 4-(2)

Обавештење о закљученом уговору партија 4-(3)

Обавештење о закљученом уговору партија 4-(4)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 5 - (2)

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 75/2013

СТАНДАРДНИ СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

05.12.2013.

10.01.2014.

Затворен

Обавештење о обустави поступка-партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 67/2013

РАДИО СТАНИЦЕ И ОПРЕМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

05.12.2013.

09.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 57/13

ОДРЖАВАЊЕ ТРАКТОРА ИМТ

Обавештење о закљученом уговору

02.12.2013.

16.12.2013.

Затворен

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 81/13

ОБУКА РАДНИКА ЗА ЗАШТИТУ ВАЗДУХОПЛОВА ОД УДАРА ПTИЦА

Обавештење о закљученом уговору

02.12.2013.

11.12.2013.

Затворен

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 38/2013

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

28.11.2013.

16.01.2014.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 61/2013

ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, КОМ. 13

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

27.11.2013.

27.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 35/2013

ОСИГУРАЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ

27.11.2013.

27.12.2013.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Наручилац је усвојио захтев за заштиту права подносиоца захтева "Глобос осигурање'' адо, Решењем бр. 6896/1 од 13.12.2013. године и у целости поништио поступак јавне набавке.

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 41/2013

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТС 10/0, 4 кV КОТЛАРНИЦА-НОВА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

26.11.2013.

26.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 76/13

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ

 

25.11.2013.

04.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 71/13

ОСТАЛЕ ВРСТЕ ПРОЦЕНА И ВЕШТАЧЕЊА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

25.11.2013.

06.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 51/2013

УВОЗНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И ДЕЛОВИ

22.11.2013.

23.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о обустави поступка-партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Обавештење о обустави поступка-партија 11

Обавештење о закљученом уговору партија 7

Обавештење о закљученом уговору партија 8

Обавештење о закљученом уговору партија 9

Обавештење о закљученом уговору партија 10

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 75/13

РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

21.11.2013.

03.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 70/13

ВОДА ЗА ПИЋЕ У БАЛОНИМА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

15.11.2013.

10.01.2014.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 47/2013

ТЕЧНОСТ И ГРАНУЛЕ ЗА РАЗЛЕЂИВАЊЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

15.11.2013.

16.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 20/2013

ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНИХ ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА И КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

14.11.2013.

16.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 1

обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Добра

Јавни позив за прикупљање понунада у поступку јавне набвке мале вредности бр. 3/13

КЕСЕ СА ЖЉЕБОМ

14.11.2013.

21.11.2013.

Затворен

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 32/2013

ВАТРОГАСНО ПЕНИЛО

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

12.11.2013.

12.12.2013.

Затворен

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 68/2013

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОСПОСОБЉАВАЊУ ГЕЈТОВА А4а И А4б (КОД ИЗЛАЗА Д8) ЗА ОТПРЕМУ ПУТНИКА АУТОБУСОМ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

08.11.2013 09.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 64/13

УСЛУГА ВЕШТАЧЕЊА И ИЗРАДЕ ЗАПИСНИКА О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ

08.11.2013.

18.11.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 37/2013

АГРЕГАТ ЗА НАПАЈАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ КОМ. 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

08.11.2013.

20.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 42/2013

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

07.11.2013.

09.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 5

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Радови

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 44/2013

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

4.11.2013.

10.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр.50/2013

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНОГ ПРОГРАМА IVECO, MERCEDES BENZ, VOLVO И MAN

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

01.11.2013.

03.12.2013.

Затворен

Обавештење о обустави поступка-партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр.59/2013

УСЛУГА СКИДАЊА НАСЛАГА ГУМЕ СА ПСС СА УКЛАЊАЊЕМ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

31.10.2013.

02.12.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 22/13

КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА УГРАЂЕНИХ СЛОЈЕВА НА МАНЕВАРСКИМ ПОВРШИНАМА

16.08.2013.

27.08.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 54/13

УЉА, МАЗИВА И ТЕЧНОСТИ ЗА РАСХЛАДНЕ СИСТЕМЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

05.11.2013.

26.11.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр.10/2013

ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКОГ И КОМБИ ПРОГРАМА FIAT, OPEL, VW, SKODA, PEUGEOT, RENAULT, MITSHUBISHI И ТОYOTA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

23.08.2013.

24.09.2013.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка партија 5

Обавештење о обустави поступка партија 6

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-партија 1

 

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продуженју рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 56/13

НОВОГОДИШЊА ДЕКОРАЦИЈА

28.10.2013.

12.11.2013.

Затворен

Обавештење о заклљученом уговору партија 1

Обавештење о заклљученом уговору партија 1

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 29/13

СПЕЦИЈАЛНИ МЕХАНИЧАРСКИ И ЕЛЕКТРОНИЧАРСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АЛАТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА АЕРОДРОМСКЕ ОПРЕМЕ

28.10.2013.

14.11.2013.

Затворен

Обавештење о заклљученом уговору партија 2

Обавештење о заклљученом уговору партија 1

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 20/13

БАЖДАРЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА

23.10.2013.

04.11.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 16/13

ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА 2 ТРАФО БОКСА У ТС 35/10, ПРОЈЕКАТ И РЕАЛИЗАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

23.10.2013.

04.11.2013.

Затворен

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 42/13

ДВОМЕСЕЧНА КОНТРОЛА ПРОТИВПОЖАРНИХ КЛАПНИ У ОБЈЕКТИМА АЕРОДРОМА

14.10.2013.

23.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

Обавештење о продуженју рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 52/13

ОБУКА РАДНИКА ЗА ЗАШТИТУ ВАЗДУХОПЛОВА ОД УДАРА ПTИЦА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

03.10.2013.

25.10.2013.

Затворен

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 36/13

УСЛУГА ПОСТАВЉАЊА КОНТРОЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ИСТАКАЊЕ И ПУЊЕЊЕ ВОЗИЛА ГОРИВОМ

01.10.2013.

15.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 146/12

ЗАМЕНА, ПОПРАВКА, СЕРВИС И РЕГЛАЖА ПУМПИ ВИСОКОГ ПРИТИСКА, ДИЗНИ И ПУМПИ ЗА ВОДУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

01.10.2013.

11.10.2013.

Затворен

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 46/13

СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

24.09.2013.

03.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу року

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 47/13

ВОДА ЗА ПИЋЕ У БАЛОНИМА

ПИТАЊА И ОДОГОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

03.09.2013.

19.09.2013.

Затворен

Обавештење о поднетом

захтеву за заштиту права

Обавештење о одлуци Републичке комисије за заштиту права

  

 Претходно обавештење
Врста предмета Опис
Услуге

Пословно информациони систем - ERP

Добра

Електрична енергија

Добра

Горива и мазут

Радови

Санација рулне стазе А (ТWY А Км 0+724,00 – Км 3+000,00) и спојнице Е (ТWY Е)

Добра

Рентген уређаји за ручни пртљаг за мини централизовани гејт у Т - 1 са системима за враћање кадица 9 метара дужине и кадицама ( 3 комада)

Добра

Ватрогасно возило 8х8 са продуженом руком за гашење пожара.

Радови

Инсталирање система видео надзора у Терминалу 1, на службеном пролазу " Д ", топлани, робно - царинском магацину и замена постојећег система видео надзора у Терминалу 2 , по пројекту из 2012 године.

Добра

Рентген уређаји за предати пртљаг ( стандрад 2 ) у Терминалу 2 - замена за постојећи ЕДС ( стандард 1 ) - 2 комада.

Добра

VDGS (Visual Docking Guidance System)

  

Јавне набавке велике вредности
Врста Предмета Позив за подношење понуда Опис Од До Статус

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 43/2013

ТЕЧНОСТ ЗА РАЗЛЕЂИВАЊЕ АВИОНА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

10.10.2013.

12.11.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 39/2013

ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ ССО ПАПИ 12

07.10.2013.

07.11.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 34/2013

ГОРИВА И МАЗУТ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

03.10.2013.

04.11.2013.

Затворен

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 33/2013

СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА И ОПРЕМА СПЕЦИФИЧНИХ АЕРОДРОМСКИХ РЕСУРСА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 7

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 8

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 9

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 10

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 11

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 12

30.09.2013.

30.10.2013.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 2

Обавештење о закљученом уговору-партија 5

Обавештење о закљученом уговору-партија 3

Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 14/2013

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ИЗ УВОЗА

Обавештење о закљученом уговору-партија 1

Обавештење о закљученом уговору-партија 4

Обавештење о закљученом уговору-партија 5

Обавештење о закљученом уговору-партија 6

Обавештење о закљученом уговору-партија 7

Обавештење о закљученом уговору-партија 8

Обавештење о закљученом уговору-партија 9

Обавештење о закљученом уговору-партија 10

Обавештење о закљученом уговору-партија 12

Обавештење о закљученом уговору-партија 13

Обавештење о закљученом уговору-партија 14

Обавештење о закљученом уговору-партија 15

Обавештење о закљученом уговору-партија 16

Обавештење о закљученом уговору-партија 17

Обавештење о закљученом уговору-партија 18

Обавештење о закљученом уговору-партија 19

Обавештење о закљученом уговору-партија 21

Обавештење о закљученом уговору-партија 22

Обавештење о закљученом уговору-партија 24

Обавештење о закљученом уговору-партија 26

Обавештење о закљученом уговору-партија 27

Обавештење о закљученом уговору-партија 28

Обавештење о закљученом уговору-партија 29

Обавештење о закљученом уговору-партија 30

Обавештење о закљученом уговору-партија 31

Обавештење о закљученом уговору-партија 32

05.09.2013.

15.10.2013.

Затворен

Обавештење о обустави поступка-партија 2

Обавештење о обустави поступка-партија 3

Обавештење о обустави поступка-партија 11

Обавештење о обустави поступка-партија 20

Обавештење о обустави поступка-партија 23

Обавештење о обустави поступка-партија 25

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 23/2013

НАБАВКА РАВНИХ КАРУСЕЛА

03.09.2013.

22.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 19/2013

РУДЕ ЗА ВУЧУ ВАЗДУХОПЛОВА

21.08.2013.

20.09.2013.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о одлуци Републичке комисије за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за пондошење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 22/2013

УРЕА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 06.09.2013.  11.10.2013.  

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за пондошење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 24/2013

СЛУЖБЕНА ОДЕЋА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6

12.09.2013.

23.10.2013.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о обустави поступка јавне набавке-партија 1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке-партија 2

Обавештење о обустави поступка јавне набавке-партија 3