menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
УслугеУТОВАР И ОДВОЗ МЕШАНОГ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ОДГОВАРАЈУЋУ ДЕПОНИЈУ јн бр. 81/1414.01.2015. 00:00h03.02.2015. 12:00hЗатворена
ДобраБЕНЗИНСКИ ЧИСТАЧ СНЕГА јн бр. 74/1414.01.2015. 00:00h26.01.2015. 12:00hЗатворена
РадовиДЕМОНТАЖА ТАБЛИ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ РЕДА ЛЕТЕЊА, МОНТАЖА ПАНЕЛА ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ РЕДА ЛЕТЕЊА, ИЗРАДА И МОНТАЖА НОСАЧА И ТОТЕМА ЗА МОНИТОРЕ И ВИДЕО ПАНЕЛЕ јн бр 45/1412.01.2015. 00:00h02.02.2015. 12:00hЗатворена
РадовиРАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И МОНТАЖИ ТЕКСТИЛНИХ И ТОПЛИХ ПОДОВА СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА јн бр. 51/1431.12.2014. 00:00h15.01.2015. 12:00hЗатворена
УслугеАДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ јн бр. 93/1430.12.2014. 00:00h08.01.2015. 12:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ МЕТАЛ-ДЕТЕКТОРСКИХ ВРАТА јн бр. 65/1429.12.2014. 00:00h12.01.2015. 10:00hЗатворена
ДобраХРАНА И ОПРЕМА ЗА ПСЕ јн бр. 86/1429.12.2014. 00:00h15.01.2015. 12:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА ЗАМЕНЕ СВОДА НА РЕЗЕРВОАРУ ЗА ГОРИВО И МОНТАЖА РЕФЕРЕНТНЕ ПЛОЧЕ ЗА ОЧИТАВАЊЕ МИНИМАЛНОГ НИВОА ФЛУИДА јн бр. 66/1424.12.2014. 00:00h23.01.2015. 12:00hЗатворена
ДобраГРАНИТНО КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ И ПЛОЧЕ ОД ПОЛИРАНОГ ПРИРОДНОГ КАМЕНА јн бр. 60/1412.12.2014. 00:00h05.01.2015. 10:00hЗатворена
УслугеРЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ УРЕЂАЈА (ВАГЕ) У РЦМ И ТЕРМИНАЛИМА јн бр. 69/1408.12.2014. 00:00h17.12.2014. 12:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>