menu

Јавне набавке велике вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
ДобраПРОДУЖЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ MICROSOFT ЛИЦЕНЦИ (SA - SOFTWARE ASSURANCE) јн бр. 40/201406.01.2015. 00:00h09.02.2015. 10:00hЗатворена
УслугеОСИГУРАЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И ЗАЛИХА јн бр. 46/201431.12.2014. 00:00h05.02.2015. 10:00hЗатворена
УслугеOСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ТРАНСПОРТУ јн бр. 47/201429.12.2014. 00:00h28.01.2015. 10:00hЗатворена
ДобраСИСТЕМ ЗА УПАРИВАЊЕ ПУТНИКА И ПРТЉАГА-BRS јн бр. 34/201426.12.2014. 00:00h18.02.2015. 12:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА SMITHS-HEIMANN јн бр. 49/201426.12.2014. 00:00h26.01.2015. 12:00hЗатворена
ДобраПРОШИРЕЊЕ СЕРВЕРСКИХ И СТОРИЏ СИСТЕМА јн бр. 25/201423.12.2014. 00:00h23.01.2015. 12:00hЗатворена
УслугеИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПУТНИКА И ПРТЉАГА-DCS јн бр. 35/201419.12.2014. 00:00h09.02.2015. 13:00hЗатворена
РадовиМОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ јн бр. 31/201417.12.2014. 00:00h19.01.2015. 12:00hЗатворена
УслугеУСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ И ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ јн бр. 33/201416.12.2014. 00:00h20.01.2015. 10:00hЗатворена
ДобраРЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА СРЕДСТВА, АЛАТИ, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИКЉУЧЦИ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА јн бр. 15/201415.12.2014. 00:00h09.02.2015. 10:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>