menu

Јавне набавке велике вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
ДобраЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ jn br. 36/201412.12.2014. 00:00h19.01.2015. 10:30hЗатворена
ДобраСТАНДАРДНИ СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ И СОФТВЕР ЦЕНТРАЛНИХ ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА јн бр. 44/201428.11.2014. 00:00h29.12.2014. 10:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ИНФОРМАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСЛОВАЊА ИНТЕРНИХ СЕРВИСА АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА јн бр. 32/201427.11.2014. 00:00h30.12.2014. 12:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ИНФОРМАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ПОСЛОВАЊА ИНТЕРНИХ СЕРВИСА АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА јн бр. 32/201427.11.2014. 00:00h30.12.2014. 12:00hЗатворена
Добра''Течност за разлеђивање ваздухоплова и ПСС-е и грануле за разлеђивање ПСС-е'' бр. 37/2014 Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда26.11.2014. 00:00h09.12.2014. 12:00hЗатворена
ДобраУВОЗНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И ДЕЛОВИ јн бр. 22/201420.11.2014. 00:00h22.12.2014. 10:00hЗатворена
УслугеИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА јн бр. 29/201428.11.2014. 00:00h30.12.2014. 10:00hЗатворена
ДобраУЉА, МАЗИВА, ТЕЧНОСТИ ЗА РАСХЛАДНЕ СИСТЕМЕ јн бр. 14/201409.09.2014. 00:00h09.10.2014. 10:00hЗатворена
РадовиЛИМАРСКИ РАДОВИ јн бр. 9/201408.09.2014. 00:00h10.10.2014. 12:00hЗатворена
ДобраГОРИВА И МАЗУТ Јн бр. 17/201405.09.2014. 00:00h06.10.2014. 12:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>