menu

Почетне страница > Јавне набавке > Архива јавних набавки > Архива јавних набавки за 2013. годину

Архива јавних набавки за 2013. годину

Јавне набавке велике вредности
Врста предмета Позив за подношење понуда Опис Од До Статус

Добра

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 36/2013

РАЧУНАРИ ЗА ДОНАЦИЈУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

20.09.2013.

30.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за пондошење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 24/2013

СЛУЖБЕНА ОДЕЋА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

12.09.2013.

23.10.2013.

Затворен

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 30/2013

АСФАЛТИРАЊЕ МАНИПУЛАТИВНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИСПРЕД ХАЛЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ,

ПОПРАВКА НЕКАТЕГОРИСАНИХ САОБРАЋАЈНИЦА У ЗОНИ AIRSIDE И

ПОПРАВКА ПЕШАЧКИХ СТАЗА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

12.09.2013.

14.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 45/2013

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОСПОСОБЉАВАЊУ ГЕЈТОВА А4а И А4б (КОД ИЗЛАЗА Д8) ЗА ОТПРЕМУ ПУТНИКА АУТОБУСОМ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

27.09.2013.

28.10.2013.

Затворен

Обавештење о обустави поступка

Услуге

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива

Oбавештење о прудужењу рока за подножење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 31/2013

Одржавање зимских машина OVERAASEN и чистилица JOHNSTON

23.09.2013.

16.10.2013.

Затворен

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 18/2013

ЕЛЕВАТОР-ТРАКАСТИ ТРАНСПОРТЕР КОМ. 4.

19.09.2013.

21.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавне набавке мале вредности
Врста предмета Позив Опис Од Дo Статус

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 50/13

ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

03.10.2013.

11.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 38/13

ПОПРАВКА ДИМЊАКА

25.09.2013.

07.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 51/13

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ СИСТЕМА ЗА КОМПЕЗАЦИЈУ

20.09.2013.

03.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 33/13

РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПОКРЕТНИХ СТЕПЕНИЦА

20.09.2013.

04.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 30/13

УСЛУГА КОРИШЋЕЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ДЕМОНТАЖУ И МОНТАЖУ АВИОМОСТОВА

18.09.2013.

30.09.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 25/13

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И МОНТАЖИ ТЕКСТИЛНИХ ПОДОВА СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА

17.09.2013.

27.09.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 32/13

РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ЛИФТОВА

17.09.2013.

30.09.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 39/13

УСЛУГА ИЗРАДЕ СПОЉАШЊЕГ СВЕТЛЕЋЕГ НАТПИСА НА ТЕРМИНАЛУ 2

13.09.2013.

27.09.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набвке мале вредности бр. 147/12

ОДРЖАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ И ВОЗИЛА FAUN, SCHMIDT, GUINAULT

28.08.2013.

09.09.2013.

Затворен

Одлука о продужењу рока

Добра

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набвке мале вредности бр. 163/12

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ITW

23.08.2013.

03.09.2013.

Затворен

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 40/13

УСЛУГА АДАПТАЦИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

17.09.2013.

01.10.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн 37/13

АКУМУЛАТОРИ

11.09.2013.

20.09.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 39/13

УСЛУГА ИЗРАДЕ СПОЉАШЊЕГ СВЕТЛЕЋЕГ НАТПИСА НА ТЕРМИНАЛУ 2

13.09.2013.

27.09.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 35/13

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА И ХИДРАНАТА

13.08.2013.

23.08.2013.

Затворен

Обавештење о зкљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 34/13

ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ДИСАЊЕ

13.08.2013.

23.08.2013.

Затворен

Обавештење о поднетом

захтеву за заштиту права

Радови

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набвке мале вредности бр. 169/12

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СИСТЕМУ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ НАДПРИТИСКА У ЛИФТОВСКОМ ОКНУ У ОБЈЕКТУ ТЕРМИНАЛ 2

27.08.2013.

24.09.2013.

Затворен

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 27/13

СПЕЦИЈАЛНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

27.08.2013.

05.09.2013.

Затворен

Обавештење о обустави поступка

Добра

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набвке мале вредности бр. 164/12

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ GEZE

22.08.2013. 30.08.2013.

Затворен

Радови

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 15/13

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

09.08.2013.

19.08.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 31/13

ХОРТИКУЛТУРА - УНУТАШЊА

29.07.2013.

15.08.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 14/13 ОБУКА РАДНИКА ЗА ЗАШТИТУ ВЗДУХОПЛОВА ОД УДАРА ПТИЦА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

09.07.2013.

12.08.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока 2

Обавештење о обустави поступка

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 21/13 ЧИШЋЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

09.07.2013.

26.07.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 24/13 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

09.07.2013.

23.07.2013

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Позив за подношење понуде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 26/13 СПЕЦИЈАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА САНАЦИЈУ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

09.07.2013.

18.07.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Позив за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 18/13

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

25.06.2013.

26.07.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 12/13

БАЖДАРЕЊЕ, ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ

30.07.2013.

09.08.2013.

Затворен

Радови

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова бр. 162/12

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

29.07.2013.

05.08.2013.

Затворен

Радови

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова бр. 168/12

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА У АНЕКСУ ТЕРМИНАЛА 1

12.07.2013.

26.07.2013.

Затворен

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 159/12

МЕРЕЊЕ СВЕТЛОТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СВЕТИЉКИ ССО

СА ИЗДАВАЊЕМ ИЗВЕШТАЈА

27.06.2013.

08.07.2013.

Затворен

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 143/12

ПРИЛАЗНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗГРАДИ ТЕРМИНАЛА-ПРЕСВЛАЧЕЊЕ АСФАЛТОМ

18.06.2013.

01.07.2013.

Затворен

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 174/12

АДАПТАЦИЈА МАГАЦИНА М1

14.06.2013.

27.06.2013.

Затворен

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 134/12

ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ТОПЛОВОДА

06.06.2013.

12.07.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

 

 

Јавне набавке велике вредности
Врста предмета Јавни позив Опис Од До Статус

Добра

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр. 95/2012

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ, ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ И СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА

25.06.2013.

25.07.2013.

Затворен

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга бр. 57/2013

РОБНО ЦАРИНСКИ МАГАЦИН – САНАЦИЈА ПОДА У МАГАЦИНСКОМ ПРОСТОРУ

14.06.2013.

15.07.2013.

Затворен

Услуге

Позив за подошење понуда

Конкурнса документација за набавку Услуга бр. 12/2013

ОРГАНИЗОВАНИ ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

14.06.2013.

15.07.2013.

Затворен

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурнса документација за набавку Услуга бр. 5/2013

ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

04.06.2013.

04.07.2013.

Затворен

Обавештење о закљученом уговору

Радови

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова бр. 32/2012

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ЧЕКАОНИЦА И ФИНГЕРСКИХ ХОДНИКА A И Ц – (II фаза)

29.05.2013.

05.08.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр.91/2012

ЕНТЕРИЈЕРСКО ОПРЕМАЊЕ ТЕРМИНАЛНИХ ПРОСТОРА

24.05.2013.

15.07.2013.

Затворен

Радови

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова бр. 72/2012

ИЗГРАДЊА НОВЕ ТРАСЕ ТОПЛОВОДА

24.05.2013.

10.07.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга бр. 2/2013

УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ АРХИВИРАЊА ПАПИРНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

10.05.2013.

10.06.2013.

 

Добра

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр.89/2012

ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ У ПЛАСТИЧНИМ И СТАКЛЕНИМ ФЛАШАМА (2 КОМАДА)

24.05.2013.

24.06.2013.

Затворен

Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурнса документација за набавку Услуга бр. 6/2013

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

27.05.2013.

26.06.2013.

Затворен

Обавештењ о закљученом уговору

 

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр. 59/2012

ИС ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПУТНИКА И ПРТЉАГА (ДЦС)

15.03.2013.

17.06.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

 

 

Јавне набавке мале вредности
Врста предмета Позив Опис Од Дo Статус

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 11/13

ОДРЖАВАЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

25.06.2013.

04.07.2013.

Затворен

Услуге

Позив за подношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јн бр. 28/13 СТРУЧНА ПОМОЋ У ПРИМЕНИ НОВОГ ЗЈН

24.06.2013.

02.07.2013.

Затворен

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 157/12

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОМОТОРА

14.06.2013.

26.06.2013.

Затворен

Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јн бр. 19/13 УСЛУГЕ ВАЗДУШНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

11.06.2013.

25.06.2013.

Затворен

Добра

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 99/12

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ И ПЛАФОНИ

11.06.2013.

26.06.2013.

Затворен

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 172/12

РАСЧИШЋАВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ТЕРЕНА ИЗА ПРАГА 30

11.06.2013.

24.06.2013.

Затворен

Добра

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 180/12

АЛАТИ

11.06.2013.

20.06.2013.

Затворен

Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јн бр.17/13 СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ АВИО ТОАЛЕТА

10.06.2013.

24.06.2013.

Обавештење о закљученом уговору

Добра

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 160/12

ИНФОРМАТИВНО ОЗНАЧАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И СРЕДСТАВА

07.06.2013.

21.06.2013.

Затворен

Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јн бр.13/13 КОНСАЛТИНГ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА PR

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

06.06.2013.

20.06.2013.

Затворен

Услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 142/12

АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА И ПОЛИГОНА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПСЕ

03.06.2013.

13.06.2013.

Затворен

Добра

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 78/12

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ

24.05.2013.

03.06.2013.

Затворен

 

 

Јавне набавке велике вредности
Врста предмета Јавни позив Опис Од До Статус

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр.93/2012

НАДОГРАДЊА СИСТЕМА КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

26.04.2013.

27.05.2013.

Затворен

Добра-услуге

Позив за подношење понуда

Конкурнса документација за набавку Услуга бр. 4/2013

ПРЕМИЈА ЗА ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА

26.04.2013.

27.05.2013.

Затворен

Добра-општа

 

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр.90/2013

КОМБИ ВОЗИЛО (2 ком.) И ЛАКО ДОСТАВНО ВОЗИЛО (1 ком.)

24.04.2013.

24.05.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр.3/2013

ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ

19.04.2013.

20.05.2013.

Затворен

 

 

Јавне набавке мале вредности
Врста предмета Позив Опис Од Дo Статус
Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 9/13

ЦРНИ И ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ

17.05.2013.

27.05.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 153/12

РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ

17.05.2013.

28.05.2013.

Затворен

Добра-радови

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова бр. 177/12

АДАПТАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОД ’’Д’’ СЛУЖБЕНОГ ПРОЛАЗА

14.05.2013.

24.05.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 100/12

ТАПЕТАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

09.05.2013.

20.05.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 4/13

МРЕЖАСТА ЗАШТИТА ОД ПТИЦА И ИГЛИЧАСТА ЗАШТИТА ОД ПТИЦА

07.05.2013.

30.05.2013.

Обавештење о продужењу рока

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр.10/13

РЕДОВНО ИСПИТИВАЊЕ КОТЛОВА

07.05.2013.

14.05.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 5/13

УРЕЂАЈ ЗА ИНТЕРКОМСКУ ВЕЗУ - HEAD-SET УРЕЂАЈ

24.04.2013.

14.05.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 7/13

ХОРТКУЛТУРА

19.04.2013.

29.04.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 148/12

ФИЛТЕРИ УЉА, ГОРИВА И ВАЗДУХА ЗА ВОЗИЛА

09.04.2013.

25.04.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

 

 

Јавне набавке велике вредности
Категорија Јавни позив Опис Од До Статус

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр.74/2012

ВАЗДУШНИ ЈАСТУЦИ ЗА УКЛАЊАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА– 3 КОМПЛЕТА

10.04.2013.

10.05.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр.63/2012

ОПРЕМА ЗА УКЛАЊАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА

10.04.2013.

10.05.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга бр. 96/2012

ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

05.04.2013.

07.05.2013.

Затворен

Добра-радови

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова бр. 1/2013

ИЗРАДА ТЕМЕЉА ЗА 5 АВИОМОСТОВА А1-А5

29.03.2013.

29.04.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр. 97/2012

ПРЕСО КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА

22.03.2013.

22.04.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр. 84/2012

ФЛЕШ СВЕТЛА ЗА ВОЗИЛА (7 комада)

06.03.2013.

05.04.2013.

Затворен

 

 

Јавне набавке мале вредности
Kатегорија Позив Опис Од Дo Статус
Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 6/13

БРОШУРЕ ЗА РЕД ЛЕТЕЊА

01.04.2013. 09.04.2013. Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 154/12 БРУСНЕ И РЕЗНЕ ПЛОЧЕ, БУРГИЈЕ, ЕЛЕКТРОДЕ И ДРУГИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

26.03.2013.

11.04.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 175/12ПОПРАВКА НЕКАТЕГОРИСАНИХ САОБРАЋАЈНИЦА У ОКВИРУ ЗОНЕ AIRSIDE

26.03.2013.

10.04.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 179/12ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ (CONSULTING)

26.03.2013.

18.04.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 158/12УСЛУГА ИЗРАДЕ ЗАПТИВКИ ЗА СВЕТИЉКЕ ССО ПО УЗОРКУ

21.03.2013.

01.04.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 136/12ПРОЗОРИ И ВРАТА

13.03.2013.

05.04.2013.

Отворен

Oбавештење о продужењу рокa

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 165/12КОНТРОЛА ДОЛАЗАКА НА ПОСАО - фингер контрола ( 3 комада )

06.03.2013.

01.04.2013.

Затворен

 

 


Јавне набавке мале вредности
Kатегорија Позив Опис Од Дo Статус

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 150/12
ВРЕЋАСТИ ФИЛТЕРИ ЗА КЛИМА СИСТЕМЕ

19.03.2013.

29.03.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 156/12
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ КОНТРОЛИСАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ПЛАТФОРМИ А И Б СА НАДГРАДЊОМ СОФТВЕРА

14.03.2013.

29.03.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 95/12
ШРАФОВСКА РОБА

14.03.2013.

28.03.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 166/12
ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА ПАНТЕР - РОЗЕНБАУЕР, СКАМЕЛ И МАГИРУС

05.03.2013.

29.03.2013

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 173/12
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ДЕМОНТАЖЕ ПОСТОЈЕЋИХ АВИОМОСТОВА А1-А5 И МОНТАЖЕ 2 АВИОМОСТА НА ПОЗИЦИЈАМА А9 И А10

13.03.2013.

26.03.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 149/12
УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА КРАНА ЗА ДЕМОНТАЖУ И МОНТАЖУ АВИОМОСТОВА

06.03.2013.

18.03.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 170/12
ОДРЖАВАЊЕ СТАНДАРДНЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ

04.03.2013.

15.03.2013.

Затворен

Oбавештење о продужењу рокa

Добра-радови

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова бр. 119/12
ГИПСАРСКИ РАДОВИ

26.02.2013.

11.03.2013.

Затворен

 

 

Јавне набавке велике вредности
Категорија Јавни позив Опис Од До Статус

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга бр. 71/2012

ПОПРАВКА ОШТЕЋЕЊА НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНОЈ СТАЗИ

01.02.2013.

04.03.2013.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга бр. 40/2012

АДАПТАЦИЈА САНИТАРНИХ ПРОСТОРА У БАЗИ САОБРАЋАЈА

01.02.2013.

04.03.2013.

Затворен

 

 


Јавне набавке мале вредности
Kатегорија Позив Опис Од До Статус

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 131/12

БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНА ТЕХНИКА

22.02.2013.

05.03.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 151/12

АНТИВИРУСНИ СОФТВЕР

22.02.2013.

04.03.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 114/12

СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕТАКАЧКЕ СТАНИЦЕ ALFONS HAAR СА ПРИПАДАЈУЋИМ АВИО ЦИСТЕРНАМА И РЕЗЕРВОАРИМА

14.02.2013.

27.02.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 80/12

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МАШИНЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊА

14.02.2013.

26.02.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 17/12

ТОЧКОВИ И ГУМЕ ТОЧКОВА ЗА ПУТНИЧКА КОЛИЦА

14.02.2013.

06.03.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 54/12

СОФТВЕРСКО РЕШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

08.02.2013.

05.03.2013.

Затворен

 

 

Јавне набавке велике вредности
Категорија Јавни позив Опис Од До Статус

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр. 64/2012

ТЕРМОВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕ ( 4 комада)

13.02.2013.

15.03.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр. 88/2012

МОНИТОРИ ЗА ИДС СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

08.02.2013.

11.03.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара бр. 51/2012

КОМАНДНО ВОЗИЛО СА ОПРЕМОМ И НАДГРАДЊОМ

08.02.2013.

11.03.2013.

Затворен