menu

Почетне страница > Јавне набавке > Архива јавних набавки > Архива јавних набавки за 2012. годину

Архива јавних набавки за 2012. годину

Јавне набавке мале вредности
Kатегорија Позив Опис Од До Статус

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 94/12

ПОПРАВКА ОШТЕЋЕЊА НА БЕТОНСКИМ ПЛОЧАМА НА ПЛАТФОРМИ Б

08.02.2013.

19.02.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 130/12

КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА УГРАЂЕНИХ СЛОЈЕВА НА МАНЕВАРСКИМ ПОВРШИНАМА

04.02.2013.

20.02.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 145/12

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА ПАНТЕР-МАН

31.01.2013.

12.02.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 144/12

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ РАЗНЕ ВРСТЕ

31.01.2013.

11.02.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 109/12

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОВУЧНА ВОЗИЛА

17.01.2013.

18.02.2013.

Затворен

  

Јавне набавке велике вредности
Категорија Јавни позив Опис Од До Статус

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВИШЕНАМЕНСКО ВОЗИЛО-МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА

09.01.2013.

08.02.2013.

Затворен

Добра-радови

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

09.01.2013.

08.02.2013.

Затворен

 

Јавне набавке мале вредности
Kатегорија Позив Опис Од До Статус

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 140/12

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

28.01.2013.

06.02.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 141/12

ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЧУЈНОСТИ

23.01.2013.

08.02.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 122/12

ОДРЖАВАЊЕ РАДИО-МРЕЖЕ

17.01.2013.

05.02.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 121/12

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦСНУ

17.01.2013.

05.02.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 128/12

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВИСОКОГРАДЊЕ

28.01.2013.

04.02.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 171/12

ХОСТИНГ WEB СЕРВЕРА

21.01.2013.

30.01.2013.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга бр. 161/12

БРАВАРСКИ РАДОВИ

18.01.2013.

29.01.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 137/12

ПДА УРЕЂАЈ

17.01.2013.

31.01.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара бр. 110/12

АРЕОМЕТРИ

16.01.2013.

25.01.2013.

Затворен

 

  

Јавне набавке велике вредности
Категорија Јавни позив Опис Од До Статус

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВОЗИЛО ''Б''КАТЕГОРИЈЕ СА КОРПОМ ЗА РАДНУ ВИСИНУ 20м

28.12.2012.

28.01.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ

24.12.2012.

23.01.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

КОМБИНОВАНО ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО – 2 ком.

14.12.2012.

15.01.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ

04.12.2012.

03.01.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА ЦЕНТРАЛНИХ ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА И КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

27.11.2012.

27.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ФРИГОМАТИЧАРСКА ОПРЕМА

31.12.2012.

17.01.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-радови

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА СЛУЖБЕНОГ ПРОЛАЗА НА СПРАТУ ТЕРМИНАЛА 2

28.12.2012.

15.01.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

СПЕЦИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА ОДЛЕЂИВАЊЕ

28.12.2012.

04.01.2013.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА У WGS

28.12.2012.

16.01.2013.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

25.12.2012.

10.01.2013.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку добара

ТЕЧНОСТИ ЗА РАЗЛЕЂИВАЊЕ ПСС

07.12.2012.

08.01.2012.

Затворен

 

Kатегорија Позив Опис Од До Статус Одлука о избору најповољније понуде

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ВОДА ЗА ПИЋЕ У БАЛОНИМА

23.11.2012.

29.11.2012.

Затворен

Одлука о избору најповољније понуде

 

Kатегорија Позив Опис Од До Статус

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

KOНТЕЈНЕРИ

19.12.2012.

28.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ФОТОКОПИР АПАРАТ

18.12.2012.

27.12.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО-НАДЗОРА ПРИСТАНИШНЕ ЗГРАДЕ И РЦС

17.12.2012.

25.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МРЕЖАСТА ЗАШТИТА ОД ПРИСУСТВА ПТИЦА, ПОВРШИНЕ ОКО 3000 м2 И ИГЛИЧАСТА ЗАШТИТА ОД ПРИСУСТВА ПТИЦА ОКО 100 м

14.12.2012. 24.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

БОАРДИНГ КАРТЕ И ТЕГОВИ ЗА ДЦС

10.12.2012. 21.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МОБИЛНА ОГРАДА

11.12.2012. 20.12.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГЕ ЗАМЕНЕ ПУМПНИХ АУТОМАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГОРИВА СА УКЉУЧЕНИМ ОДРЖАВАЊЕМ

10.12.2012. 20.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикуплјанје понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУТНИЧКИМ ТЕРМИНАЛИМА

10.12.2012. 18.12.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОВИЉУШКАРА У РЦМ (BT, Still, Doosan)

03.12.2012.

24.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА ПО САОБРАЋАЈНИЦИ СА НОСАЧЕМ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НА ЗИД

28.11.2012.

17.12.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ

05.12.2012.

14.12.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ПРАКТИЧНО СТРЕЉАШТВО

27.11.2012.

10.12.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ПРОЦЕНА ФЕР ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ОДОБРЕНИХ СТАМБЕНИХ ЗАЈМОВА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2012. ГОДИНЕ И ПРОЦЕНА ФЕР ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ БОРИК НА ДАН 31.12.2012. ГОДИНЕ

27.11.2012.

07.12.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

АКТУАРСКА ПРОЦЕНА ДУГОРОЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

НА ДАН 31.12.2012. ГОДИНЕ

27.11.2012.

07.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УЉА, МАЗИВА И ТЕЧНОСТИ ЗА РАСХЛАДНЕ СИСТЕМЕ

23.11.2012.

12.12.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ВОДА ЗА ПИЋЕ

23.11.2012.

29.11.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

УРЕЂАЈ ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЛИЦА НА ДРОГУ СА КИТОМ И ПРИНТОМ

22.11.2012.

07.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

НОВОГОДИШЊА ДЕКОРАЦИЈА

21.11.2012.

04.12.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ ТРАКТОРА ИМТ

21.11.2012.

11.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

КРАВАТЕ И ЕШАРПЕ

16.11.2012.

17.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ОБНОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА

16.11.2012.

17.12.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 4 X 4(2 ком.), КОМБИ ВОЗИЛО(2 ком.)

13.11.2012.

13.12.2012.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ ЗИМСКИХ МАШИНА OVERAASEN И ЧИСТИЛИЦА JOHNSTON И ASFT ВОЗИЛА

19.10.2012.

19.11.2012.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга

ОСИГУРАЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И ЗАЛИХА И ОСТАЛЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА КАРГО,ФАЛСИФИКАТИ

12.10.2012.

12.11.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ У ОБЈЕКТУ РЦМ

08.10.2012.

19.11.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-радови

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова

ПРОШИРЕЊЕ ПЛАТФОРМЕ Ц

05.10.2012.

05.11.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

МЕТАЛ ДЕТЕКТОРСКА ВРАТА КОЈА ИСПУЊАВАЈУ СТАНДАРД 2 (12 комада)

05.10.2012.

05.11.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

АДАПТАЦИЈА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА У РЦС-у

20.11.2012.

28.11.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЈЕЗГРА ТЕРМИНАЛА 2

09.11.2012.

04.12.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

РАЗНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП

25.10.2012.

13.11.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

РЕДОВНО БАЖДАРЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ ИНСТРУМЕНАТА У РЦМ И СОРТИРНИЦИ

24.10.2012.

05.11.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

РЕМОНТ АГРЕГАТА 220V

23.10.2012.

16.11.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТОПЛОМ ВОДОМ, 2 ком.

10.10.2012.

19.10.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ОПРЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ

05.10.2012.

15.10.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ЗАМЕНА АВИОМОСТОВА Ц6, А1-А5 (СА ФИКСНИМ РАМПАМА)

07.08.2012.

24.10.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА Т1, Т2

01.10.2012

11.10.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ФРИЖИДЕР +2/+8°Ц, ЗАПРЕМИНЕ 5м³, КОМ. 2

25.09.2012.

16.10.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ТОПЛОТЕ И ДИМА

11.09.2012.

28.09.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА Д ПРОЛАЗ

16.08.2012.

25.10.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

УСЛУГА МАРКЕТИНШКЕ КАМПАЊЕ ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

03.10.2012

09.10.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

АКУМУЛАТОРИ

28.09.2012.

10.10.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ КОМБИ И ПУТНИЧКОГ ПРОГРАМА У ВАН ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ

28.09.2012.

09.10.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

СИГНАЛАНА СВЕТЛА ЗА ВОЗИЛА LIGHTBAR, 4 КОМАДА

24.09.2012.

03.10.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМА

21.09.2012.

04.10.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ИСПИТИВАЊЕ ДИМЊАКА

17.09.2012.

27.09.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

12.09.2012.

26.09.2012.

Затворен

 

Добра-радови

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

САНАЦИЈА ПРИЛАЗНЕ РАМПЕ ДО СОРТОРНИЦЕ

12.09.2012.

25.09.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

САНАЦИЈА РУЛНЕ СТАЗЕ (TWY A, km 0+000 - km 0+724) И СПОЈНИЦЕ Б (TWY B)

22.08.2012.

03.10.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ТРАКТОР ТЕГЉАЧ ЗА ГУРАЊЕ И ВУЧУ ВАЗДУХОПЛОВА

2 комада

10.08.2012.

14.09.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ОСТАЛИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

10.08.2012.

10.09.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВИШЕНАМЕНСКО ВОЗИЛО - МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА

10.08.2012.

10.09.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

КОНТЕЈНЕРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ

15 комада

10.08.2012.

10.09.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

АВИОЦИСТЕРНА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА ГОРИВОМ

06.07.2012.

10.09.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ОРГАНИЗОВАНИ ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

07.08.2012.

06.09.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВАТРОГАСНИ ЗИД СА КЕРОЗИНСКОМ ИЛИ ЛПГ ИНСТАЛАЦИЈОМ

31.07.2012.

30.08.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова

САНАЦИЈА ПОДА У СОРТИРНИЦИ ТЕРМИНАЛА 2 И У ХАЛИ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

27.07.2012.

27.08.2012.

Затворен

Добра-услуге

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга

ПОПРАВКА ОШТЕЋЕЊА НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНОЈ СТАЗИ

27.07.2012.

27.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МАШИНСКИ ЛЕЖАЈЕВИ И РЕМЕНИЦЕ

03.08.2012.

21.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

КОНТЕЈНЕРИ (4 комада)

01.08.2012.

20.08.2012.

Затворен

Добра--услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

АДВОКАТСКО-ПРАВНЕ УСЛУГЕ У ПОСТУПЦИМА СА ЕЛЕМЕНТОМ ИНОСТРАНОСТИ

17.08.2012.

20.08.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РУЧНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ АЛАТА

17.07.2012.

20.08.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

СПЕЦИЈАЛНЕ ФАРБЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

08.08.2012.

17.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

СПЕЦИЈАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА САНАЦИЈУ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

31.07.2012.

16.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ШТАМПАЧ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ КАРТИЦА

31.07.2012.

15.08.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

АСФАЛТИРАЊЕ МАНИПУЛАТИВНЕ ПОВРШИНЕ ИЗМЕЂУ РЦМ И САОБРАЋАЈНИЦЕ-AIRSIDE

25.07.2012.

10.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

БОЦА, МАСКА И ПЛУЋНИ АУТОМАТ ЗА ДИСАЈНИ АПАРАТ

01.08.2012.

09.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РАЧУНАРСКИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

25.07.2012.

08.08.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

РОБНО ЦАРИНСКИ МАГАЦИН-МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

25.07.2012.

07.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ТРАКЦИОНЕ БАТЕРИЈЕ 4 ком.

20.07.2012.

07.08.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ГАРАЖЕ ЗА СЕКТОР ТПО

26.06.2012.

03.08.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ BUTZBACH

20.07.2012.

03.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ АВИО ТОАЛЕТА

20.07.2012.

01.08.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга

ПОПРАВКА ОШТЕЋЕЊА НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНОЈ СТАЗИ

27.07.2012.

27.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВОЗИЛА 4Х4 ЗА КОНТРОЛУ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА, ЛАКА ДОСТАВНА И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

13.07.2012.

13.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ЗА ВИРТУЕЛИЗАЦИЈУ СЕРВЕРСКОГ ОКРУЖЕЊА И РАДНИХ СТАНИЦА

13.07.2012.

13.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ПРОШИРЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

10.07.2012.

09.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ХТЗ СРЕДСТВА-ОДЕЋА И ОБУЋА

10.07.2012.

09.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

СЛУЖБЕНА ОДЕЋА

по партијама

04.07.2012.

03.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ТРАНСПОРТЕР 3,5т, 2ком.

29.06.2012.

03.08.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ - AODB, FMS, FIDS

13.06.2012.

30.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

по партијама

29.06.2012.

30.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ЦИСТЕРНА ЗА ПРЕВОЗ МАЗУТА СА ТЕГЉАЧЕМ

27.06.2012.

26.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВОЗИЛО ЗА МЕРЕЊЕ ФРИКЦИЈЕ НА ПСС СА СЕНЗОРИМА

13.06.2012.

23.07.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ ТЕРМИНАЛ 1

13.06.2012.

18.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА

18.06.2012.

16.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
ТРАКТОРИ СА ЗИМСКОМ ОПРЕМОМ, 10 ком.

24.05.2012.

13.07.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И КЕСЕ

по партијама

13.06.2012.

13.07.2012.

Затворен

 

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНИХ РЕЗЕРВОАРА У ГАРАЖИ DE-ICINGA

19.07.2012.

31.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

РЕПАРАЦИЈА ПРТЉАЖНИХ, КОНТЕЈНЕРСКИХ И ПАЛЕТНИХ ПРИКОЛИЦА

05.07.2012.

31.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО ДЕЛОВА И СКЛОПОВА НА СРЕДСТВИМА АЕРОДРОМСКЕ ОПРЕМЕ

04.07.2012.

30.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ ПНЕУМАТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА СРЕДСТВИМА АЕРОДРОМСКЕ ОПРЕМЕ

04.07.2012.

27.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНДИЦИЈЕ ВАТРОГАСАЦА

20.07.2012.

27.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

РАЗНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП

17.07.2012.

27.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАУЛИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА СРЕДСТВИМА АЕРОДРОМСКЕ ОПРЕМЕ

04.07.2012.

26.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ATG AIRPORTS

13.07.2012.

24.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ТЕКСТИЛНИ И ТОПЛИ ПОДОВИ

13.07.2012.

23.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА У РЦМ-у

11.07.2012.

20.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга
ОДРЖАВАЊЕ ИС ЕЛЕКТРОНСКЕ МАГАЦИНСКЕ КЊИГЕ (ЕМК)

10.07.2012.

20.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ИЗРАДА СТАТИВА ЗА АВИОМОСТ

06.07.2012.

19.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ РАЗГЛАСА

03.07.2012.

18.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

АУТО ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

06.07.2012.

17.07.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ЕЛЕКТРОНСКА ВАГА 10Т, КОМ1

06.07.2012.

17.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

САНАЦИЈА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ РЦМ

06.06.2012.

05.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

06.06.2012.

04.07.2012

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ERNI

26.06.2012.

04.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

СЕРВИСИРАЊЕ McQUAY РАСХЛАДНИХ МАШИНА

25.06.2012.

03.07.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку набавке ради даље продаје

КЕРОЗИН JET A1

11.06.2012.

02.07.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ЗАМЕНА СТАКЛА НА ССРЕДСТВИМА АЕРОДРОМСКЕ ОПРЕМЕ И ВОЗИЛА

08.06.2012.

29.06.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добра
ВУЧНИ ВОЗ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА

29.05.2012.

28.06.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге
ОСИГУРАЊА

од одговорности за пружање услуга

- земаљског прихвата и отпреме ваздухоплова

- снабдевања ваздухоплова горивом

НА АЕРОДРОМУ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД

29.05.2012.

28.06.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

06.06.2012.

27.06.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ТОПЛАНЕ

13.06.2012.

25.06.2012.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ТЕЛЕФОНИЈА, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕЛЕФОНИЈУ, КАБЛОВИ

08.06.2012.

25.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
МОНИТОРИ ЗА FIDS СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

22.05.2012.

21.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ

по партијама

22.05.2012.

21.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
ГАРАЖНА ВРАТА, 14.ком

22.05.2012.

21.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
АУТО ГУМЕ

22.05.2012.

21.06.2012

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ЛИФТОВА

08.06.2012.

20.06.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале врености за набавку
МЕРЕЊЕ СВЕТЛОСНИХ КАРАКТЕРИСТИКА СВЕТИЉКИ ССО СА ИЗДАВАЊЕМ ИЗВЕШТАЈА

11.06.2012.

19.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

08.06.2012.

18.06.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ПРАВНЕ УСЛУГЕ ЗАСТУПАЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНОГ И ПРИВРЕДНОГ ПРАВА

13.06.2012.

18.06.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПЛУГОВА НА ЗИМСКИМ МАШИНАМА

15.05.2012.

14.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
МОБИЛНИ КОНТЕЈНЕР ЗА ОДВОЖЕЊЕ ОПАСНОГ ПРТЉАГА

15.05.2012.

14.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку jaвне набавке мале вредности за набавку
КОНТЕЈНЕРИ ЗА БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ

01.06.2012.

12.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
КОМБИ ВОЗИЛО

(4 комада)

30.04.2012.

12.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
ЛАКА ДОСТАВНА ВОЗИЛА,

5 комада

10.05.2012.

11.06.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
КОМПЛЕТ ЦРЕВА ЗА ВАЗДУШНИ СТАРТЕР, ком. 2

22.05.2012.

11.06.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
СТОЛАРСКИ РАДОВИ

01.06.2012.

11.06.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ОДРЖАВАЊЕ SPRINKLER СИСТЕМА

29.05.2012.

08.06.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
СЕРВИСИРАЊЕ ALFONS HAAR БР. 1. И 2. СА МЕРНОМ ГРУПОМ

10.05.2012.

01.06.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ОБРАЧУН ЗАДУЖЕЊА КОРИСНИКА СТАМБЕНИХ ЗАЈМОВА ПРИМЕНОМ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ У ЕВРИМА ОД ДАНА ДОДЕЛЕ ЗАЈМА, ПО УГОВОРИМА ЗАКЉУЧЕНИМ У ПЕРИОДУ ОД 2004. ДО 2006. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА ПОСТОЈЕЋИ МОДЕЛ ОТПЛАТЕ ЗАЈМА МЕТОДОМ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

22.05.2012.

30.05.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
КОНТЕЈНЕР ЗА СУМЊИВЕ ПРЕДМЕТЕ У Т1 и Т2

(10 комада)

30.04.2012.

30.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОДИНУ

17.05.2012.

28.05.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

16.05.2012.

25.05.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
ПРЕМИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА

АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД

25.04.2012.

25.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛОГ ТОПЛОВОДА

10.05.2012.

23.05.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ГЛОДАЛИЦА

04.05.2012.

22.05.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге
СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДАТОТЕКАМА

08.05.2012.

21.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНОГ ПРОГРАМА MERCEDES BENZ

18.04.2012.

18.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
ЗАМЕНА РАВНИХ КАРУСЕЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРТЉАГА

16.03.2012.

15.05.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
БИОАКУСТИЧНИ СИСТЕМ ЗА РАСТЕРИВАЊЕ ПТИЦА ЗА ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО

1 комад

03.05.2012.

15.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ОДРЖАВАЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

27.04.2012.

09.05.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
РУЧНИ ЛАСЕРСКИ УРЕЂАЈ ЗА РАСТЕРИВАЊЕ ПТИЦА

2 комада

20.04.2012.

08.05.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
ПРОЗОРИ И ВРАТА

26.04.2012.

07.05.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
DE-ICING ВОЗИЛО, 1 комад

04.04.2012.

04.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге
ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СРЕДСТАВА У ТРАНСПОРТУ

04.04.2012.

04.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге
ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СНИМАЊЕ РАЗГОВОРА

24.04.2012.

04.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
УСЛУГА САНАЦИЈЕ СВЕТЛЕЋЕГ СПОЉАШЊЕГ НАТПИСА НА ТЕРМИНАЛУ 2

24.04.2012.

03.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ДИСАЊЕ

17.04.2012.

03.05.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
БРАВАРСКИ РАДОВИ

30.03.2012.

30.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ОБЈЕКТУ РЦМ

28.03.2012.

27.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ОСВЕТЉЕЊА

28.03.2012.

27.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова
ЗАПТИВАЊЕ ПРОДОРА ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПОЖАРНОМ МАСОМ

09.04.2012.

23.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге
КОНСАЛТИНГ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА

12.04.2012.

20.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге
ИСТРАЖИВАЊЕ И АНАЛИЗА СТАВОВА КОРИСНИКА УСЛУГА АЕРОДРОМА "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД

12.04.2012.

19.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ

06.04.2012.

18.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова
АДАПТАЦИЈА ТС "ПИСТА" ПОСТРОЈЕЊА 10kV И 0,4 kV

16.03.2012.

17.04.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОСЛОВНИ СИСТЕМ И СПЕЦИФИЧНЕ АЕРОДРОМСКЕ СИСТЕМЕ

по партијама

16.03.2012.

17.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга
ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА И ХИДРАНАТА

09.04.2012.

17.04.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
АЛАТИ

05.04.2012.

12.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
УСЛУГА РАВНАЊА ТЕРЕНА ПОРЕД СЛУЖБЕНОГ ПАРКИНГА

05.04.2012.

11.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ТОКОМ ГОДИНЕ

29.03.2012.

10.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКОГ И КОМБИ ПРОГРАМА FIAT, OPEL, ŠKODA, PEUGEOT, RENAULT И MITSUBISHI У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ

по партијама

28.03.2012.

09.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге
КОНСАЛТИНГ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ PR

30.03.2012.

09.04.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
МАШИНА ЗА СКИДАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ СА КОЛОВОЗА

07.03.2012.

06.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
ОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ОСТАЛИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

07.03.2012.

06.04.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
ПЛОЧЕ ППОДМЕТАЧИ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА

07.03.2012.

06.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
ЗАМЕНА ДГ1 И ДГ2 СА UPS И ДИЗЕЛ АГРЕГАТОМ ЗА ПОДРШКУ

24.02.2012.

04.04.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ

26.03.2012.

03.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге
ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЗА ПРЕКООКЕАНСКЕ ЛЕТОВЕ

10.02.2012.

02.04.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ФИЛТЕРИ УЉА, ГОРИВА И ВАЗДУХА ЗА ВОЗИЛА

26.03.2012.

02.04.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГА ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ СИЛЕ КОЧЕЊА

21.03.2012.

30.03.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услугу

ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИКОЛОГИЈЕ

16.03.2012.

30.03.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

КЕСЕ СА ЖЉЕБОМ

22.03.2012.

28.03.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
БРОШУРЕ ЗА РЕД ЛЕТЕЊА

19.03.2012.

27.03.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ИСПИТИВАЊЕ РАВНОСТИ И НОСИВОСТИ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА, СА ИЗРАДОМ ИЗВЕШТАЈА

16.03.2012.

27.03.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ, ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ И СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА

по партијама

24.02.2012.

26.03.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услугу
НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ МЕХАНИЗАМА ЗА ТРАКАСТЕ УСМЕРИВАЧЕ

02.03.2012.

15.03.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА УГРАДЊУ ПЛОЧАСТИХ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ СА ПУМПАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРИТИСКА У ПОДСТАНИЦАМА

02.03.2012.

14.03.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
УСЛУГА ИЗРАДЕ ЗАПТИВКИ ЗА СВЕТИЉКЕ ССО ПО УЗОРКУ

28.02.2012.

13.03.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

24.02.2012.

12.03.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
КОМПРЕСОР 2,5 м3

22.02.2012.

09.03.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ОДРЖАВАЊЕ АУТОБУСКОГ ПРОГРАМА MERCEDES BENZ-COBUS

08.02.2012.

08.03.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
СОФТВЕРСКИ ГРАФИЧКИ ПАКЕТИ

22.02.2012.

07.03.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ГИПСАРСКИ РАДОВИ

22.02.2012.

06.03.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
КОМБИ ВОЗИЛА - комада 2

05.02.2012.

06.03.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова
ПРИЛАЗ 30 И ПРАГ 30 ЗАМЕНА ПРИМАРНИХ КАБЛОВА

03.02.2012.

05.02.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

22.02.2012.

02.03.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
ИЗРАДА ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ ТЕРМИНАЛ 1

10.02.2012.

02.03.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
РАДОВИ НА СИСТЕМУ ХЛАЂЕЊА

21.02.2012.

28.02.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
СПЕЦИЈАЛНЕ ФАРБЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

21.02.2012.

27.02.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ИСПОРУКА И УГРАДЊА КАБЛОВА И КОНЕКТОРА ЗА GPU УРЕЂАЈЕ

02.02.2012.

23.02.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

10.02.2012.

22.02.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга
ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ЕМК У РЦМ-у

31.01.2012.

13.02.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
НАДОГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА "ВАТРОГАСНА БАЗА"

20.01.2012.

10.02.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге
ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ И ОПРЕМЕ

23.01.2012.

02.02.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА

20.01.2012.

31.01.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ОЦЕНИ СТАЊА ОСНОВНЕ СТАЗЕ И МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

17.01.2012.

27.01.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА ПАНТЕР-МАН

17.01.2012.

26.01.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
МАШИНА ЗА ИЗРАДУ УСЕКА У БЕТОНУ И АСФАЛТУ ЗА СЕКУНДАРЕ СВЕТИЉКИ ССО

11.01.2012.

24.01.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ИЗРАДА КОДИРАНИХ КАРАТА РАЗМЕРЕ 1:5.000 И 1:25.000

11.01.2012.

24.01.2012.

Затворен