menu

Почетне страница > Јавне набавке > Архива јавних набавки > Архива јавних набавки за 2011. годину

Архива јавних набавки за 2011. годину

Kaтегорија Преузми Опис Од До Статус

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО-НАДЗОРА ЕLBIT

21.11.2011.

30.01.2012.

Затворен

Обавештење о прoдужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВИСОКОМОНТАЖНИ ПАЛЕТНИ РЕГАЛИ

23.12.2011.

23.01.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

СИМУЛАТОРИ И ОПРЕМА ЗА ОБУКУ ВАТРОГАСАЦА "HAGEN" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ

23.12.2011.

23.01.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

СТРУЧНИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУЛНЕ СТАЗЕ А (km0+000-km0+724) И СПОЈНИЦЕ Б

26.12.2011.

23.01.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОЧНИЦА И ВЕНТИЛА НА АВИО ЦИСТЕРНИ TIBA

12.12.2011.

17.01.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

16.12.2011.

16.01.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ОПРЕМА ЗА ПСЕ

26.12.2011.

16.01.2012.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ОСИГУРАЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

на Аеродрому "Никола Тесла" Београд

по партијама

16.12.2011.

16.01.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ У ОБЈЕКТУ АНЕКС ТЕРМИНАЛА 1

29.12.2011.

11.01.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МАШИНА ЗА БУШЕЊЕ ОТВОРА У БЕТОНУ И АСФАЛТУ ЗА УГРАДЊУ СВЕТИЉКИ ССО

26.12.2011.

10.01.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добра

ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО И ВОЗИЛО 4х4 ЗА КОНТРОЛУ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

07.12.2011.

06.01.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

КОМБИ ВОЗИЛА, ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 4х4 И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

по партијама

07.12.2011.

06.01.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

САМОХОДНЕ СТЕПЕНИЦЕ ДО 4m, 2 комада

07.12.2011.

06.01.2012.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ЗАШТИТНА ЦИПЕЛА ДУБОКА

по партијама

07.12.2011.

06.01.2012.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА

30.11.2011.

30.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
СЕРВИСИРАЊЕ MCQUAY РАСХЛАДНИХ МАШИНА

15.12.2011.

29.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ИЗРАДА И МОНТАЖА ЗАШТИТНЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ ALFONS HAAR

15.12.2011.

28.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ

по партијама

25.11.2011.

26.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ОДРЖАВАЊЕ КОМБИ И ПУТНИЧКОГ ПРОГРАМА VW

19.12.2011.

26.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
СНИМАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА СА ИЗРАДОМ ИЗВЕШТАЈА

06.12.2011.

23.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге
ЗАМЕНА АУТОМАТСКИХ ВРАТА НА КОМПЛЕКСУ АЕРОДРОМА

21.11.2011.

21.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

НОВОГОДИШЊА ДЕКОРАЦИЈА - СПОЉНА

15.12.2011.

21.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ АВИО ТОАЛЕТА

08.12.2011.

20.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

АСФАЛТИРАЊЕ МАНИПУЛАТИВНЕ ПОВРШИНЕ ИЗМЕЂУ РЦМ И САОБРАЋАЈНИЦЕ-AIRSIDE

30.11.2011.

20.12.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ТРАКАСТИХ УСМЕРИВАЧА-СТУБИЋА (120 комада)

01.12.2011.

20.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

MICROSOFT ЛИЦЕНЦЕ

04.11.2011.

19.12.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ И ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ И СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА

16.11.2011.

16.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ИНФОРМАТИВНО ОЗНАЧАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И СРЕДСТАВА

16.11.2011.

16.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАРАЖЕ ЗА СЕКТОР ТПО

на Аеродрому "Никола Тесла" Београд

07.11.2011.

14.12.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ПРАКТИЧНО СТРЕЉАШТВО

30.11.2011.

14.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ

02.12.2011.

09.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ И ХОСТИНГ ВЕБ СЕРВЕРА

28.11.2011.

09.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ

01.12.2011.

09.12.2011.

Затворен

Обавештење о

измени и

продужењу рока

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СЕРВИСИРАЊЕ МЕЊАЧА АЛИСОН

24.11.2011.

08.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИНДУСТРИЈСКО ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

24.11.2011.

07.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ЦРНИ И ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ

28.11.2011.

06.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

МАШИНА ЗА ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА АСФАЛТУ

04.11.2011.

05.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА Д ПРОЛАЗ

09.11.2011.

02.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

НОВОГОДИШЊА ДЕКОРАЦИЈА

23.11.2011.

01.12.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА ЦРЕВА ЗА ГОРИВО, ГРЕЈАЊЕ, КОЧИОНИХ ЦРЕВА, АРГОС ЦРЕВА, ИЗРАДА ЦРЕВА ВЕЛИКОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА ЗА УТАКАЊЕ И ИСТАКАЊЕ ГОРИВА, ИЗРАДА РАЗНИХ ТИПОВА ХИДРО ЦРЕВА ПО УЗОРКУ, ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРИТИСКА

22.11.2011.

01.12.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ВРЕЋАСТИ ФИЛТЕРИ ЗА КЛИМА СИСТЕМЕ

18.11.2011.

29.11.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УЉА, МАЗИВА И ТЕЧНОСТИ ЗА РАСХЛАДНЕ СИСТЕМЕ

18.11.2011.

28.11.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

МУНИЦИЈА И ОПРЕМА

15.11.2011.

28.11.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СТУБНА ДИЗАЛИЦА

14.11.2011.

28.11.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНИЦА ПОРЕД А ПЛАТФОРМЕ-ПРЕСВЛАЧЕЊЕ АСФАЛТОМ

28.10.2011.

27.11.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА PANTHER-ROSENBAUER, MAGIRUS и SCAMMELL

17.11.2011.

25.11.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ВАТРОГАСНА ОПРЕМА

08.11.2011.

24.11.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ХРАНА И ОПРЕМА ЗА ПСЕ

по партијама

04.11.2011.

22.11.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

БИО АКУСТИЧНИ СИСТЕМ СА ЗВУЦИМА ЗА РАСТЕРИВАЊЕ ПТИЦА СА ПОЈАЧИВАЧИМА ЗВУКА КОЈИ СЕ ПОСТАВЉАЈУ НА ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО

07.11.2011.

22.11.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

СПЕЦИЈАЛНЕ ФАРБЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

07.11.2011.

17.11.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

НАБАВКА УПС УРЕЂАЈА

05.10.2011.

16.11.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ КОМБИ И ПУТНИЧКОГ ПРОГРАМА OPEL

02.11.2011.

11.11.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ОСИГУРАЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ

12.10.2011.

11.11.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РЕВИЗИЈА ТС 10/0, 4 кВ

28.10.2011.

08.11.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ПРОЦЕНА ФЕР ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ОДОБРЕНИХ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ И ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ БОРИК НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

24.10.2011.

04.11.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

АКТУАРСКА ПРОЦЕНА ДУГОРОЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

18.10.2011.

04.11.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

САОБРАЋАЈНИЦА ИСПРЕД ТЕРМИНАЛА 1, 2 - ПРЕВЛАЧЕЊЕ АСФАЛТОМ

05.10.2011.

04.11.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАУЛИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА СРЕДСТВИМА АЕРОДРОМСКЕ ОПРЕМЕ

25.10.2011.

02.11.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РАДОВИ НА СИСТЕМУ ХЛАЂЕЊА

17.10.2011.

31.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА ЗАПТИВНИХ ГУМИЦА И СЕМЕРИНГА ПО УЗОРКУ

17.10.2011.

28.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РАЧУНАРСКИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

17.10.2011.

27.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНИЦА ПОРЕД Ц ПЛАТФОРМЕ-ПРЕСВЛАЧЕЊЕ АСФАЛТОМ

26.09.2011.

26.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ХОРТИКУЛТУРА

26.09.2011.

26.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

УНИВЕРЗАЛНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА

26.09.2011.

26.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ВАЗДУШНИ СТАРТЕР, АГРЕГАТ-ГПУ И ЕРКОНДИШН ЗА АВИОН ВУЧНИ

26.09.2011.

26.10.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ТЦ 35/10 кВ "АЕРОДРОМ" ЗАМЕНА КАБЛОВСКИХ 35Кв И 10Кв ПРИКЉУЧАКА ТРАФО

11.10.2011.

21.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ОСМАТРАЊЕ И РАСТЕРИВАЊЕ ПТИЦА И ДИВЉАЧИ СА МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

03.10.2011.

20.10.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

 

ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ РЦМ

15.09.2011. 17.10.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ТЕРМИНАЛУ 2

15.09.2011.

17.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УРЕЂАЈ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ФУГА

27.09.2011.

14.10.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

РУЛНА СТАЗА А - САНАЦИЈА

13.09.2011.

13.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА РАДНИХ ПОДМЕТАЧА (КЛОЦНИ) НОСИВОСТИ ДО 20Т

29.09.2011.

11.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ЗАМЕНА РЕГУЛАЦИОНИХ ВЕНТИЛА

27.09.2011.

11.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

НАБАВКА И УГРАДЊА ФЛЕШ СВЕТАЛА

30.09.2011.

10.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА

26.09.2011.

10.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ ЗА ПОПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

22.09.2011.

10.10.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РАСВЕТНИ БАЛОН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НОЋУ

26.09.2011.

07.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

АУТО ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

26.09.2011.

06.10.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ОБНОВА И ПРОШИРЕЊЕ CUTE СИСТЕМА НА Т1 И Т2

19.08.2011.

05.10.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УТОВАР И ОДВОЖЕЊЕ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ

23.09.2011.

03.10.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИСПОРУКА И УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА НА СРЕДСТВИМА АЕРОДРОМСКЕ ОПРЕМЕ

16.09.2011.

30.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СТРУЧНИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ СИСТЕМ САЛЕ У ТЕРМИНАЛУ 2

12.09.2011.

30.09.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ХТЗ СРЕДСТВА ОДЕЋА И ОБУЋА

по партијама

30.08.2011.

30.09.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГА СКИДАЊА ГУМЕ СА ПСС-А СА УКЛАЊАЊЕМ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

12.09.2011.

21.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ERNI

06.09.2011.

20.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

КОНТЕЈНЕР ЗА БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ

06.09.2011.

19.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ЧЕКАОНИЦА И ФИНГЕРСКИХ ХОДНИКА "А" И "Ц"

19.08.2011.

19.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ОБНОВА И ПРОШИРЕЊЕ CUTE СИСТЕМА НА Т1 И Т2

19.08.2011.

19.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

МУНИЦИЈА И ОПРЕМА

01.09.2011.

16.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗВОЂЕЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ СЕ БАВЕ РАСТЕРИВАЊЕМ ПТИЦА

31.08.2011.

15.09.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛЕЋЕГ НАТПИСА "НИКОЛА ТЕСЛА"

02.09.2011.

15.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

МОБИЛНИ ДИЗЕЛ АГРЕГАТИ ЗА ЕЛЕКТРО СЛУЖБУ

30.08.2011.

14.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ATG AIRPORTS

30.08.2011.

13.09.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

02.09.2011.

12.09.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

OДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА У РЦМ-у

30.08.2011.

09.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

УРЕА

10.08.2011.

09.09.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ГИПСАРСКИ РАДОВИ

26.08.2011.

09.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГА ФАРБАЊА ВОЗИЛА

30.08.2011.

08.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

26.08.2011.

08.09.2011.

Затворен

 

Обавештење о продужењу рока

 

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

КАМИОН СА РАОНИКОМ И ПОСИПАЧЕМ

05.08.2011.

05.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВОЗИЛО РАДИОНИЦА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ССО НА ТЕРЕНУ

05.09.2011.

05.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ТЕКСТИЛНИ И ТОПЛИ ПОДОВИ

25.08.2011.

02.09.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

АДАПТАЦИЈА СИСТЕМ САЛЕ СА ТЕХНИЧКИМ БЛОКОМ

20.07.2011.

02.09.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

22.08.2011.

01.09.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА ПО САОБРАЋАЈНИЦИ СА НОСАЧЕМ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НА ЗИД

17.08.2011.

31.08.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАДСТРЕШНИЦЕ НА РОБНОМ ТЕРМИНАЛУ

04.08.2011.

25.08.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГЕ СТРУЧНИХ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД, УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ И РЕВИЗИЈА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

01.08.2011.

22.08.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

НАБАВКА РУДА ЗА РАЗНЕ ТИПОВЕ АВИОНА

02.08.2011.

19.08.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

НАБАВКА И УГРАДЊА ЦРЕВА ЗА ЦИСТЕРНУ ЗА ВОДУ И СЕРВИС ТОАЛЕТА

12.08.2011.

19.08.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

BOARDING КАРТЕ И ТЕГОВИ ЗА DCS

04.08.2011.

17.08.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ОСМАТРАЊЕ И РАСТЕРИВАЊЕ ПТИЦА И ДИВЉАЧИ СА МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА

21.07.2011.

16.08.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГА ГЕОДЕТСКОГ СНИМАЊА У WGS

04.08.2011.

15.08.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВУЧНИ ВОЗ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА

13.07.2011.

12.08.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОМОТОРА

28.07.2011.

04.08.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РАДОВИ НА СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА

25.07.2011.

03.08.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РЕМОНТ КОТЛА, ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ И ИСПИТИВАЊЕ

25.07.2011.

03.08.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

САНАЦИЈА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА И ОЛУКА НА ОБЈЕКТУ РЦМ

22.07.2011.

02.08.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ЛАКО ДОСТАВНО ВОЗИЛО (3 комада)

01.07.2011.

01.08.2011.

Затворен

Добра-услуга

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова

ОГРАДА ОКО ПЕРИМЕТРА

01.07.2011.

01.08.2011.

Затворен

Добра-услуга

 

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ВОЗИЛО ЗА ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА

29.06.2011.

29.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

OБНОВА И ПРОШИРЕЊЕ CUTE СИСТЕМА НА Т1 И Т2

по партијама

03.06.2011.

27.07.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
АДИТИВИ ЗА ГОРИВА

08.07.2011.

22.07.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУТНИЧКИМ ТЕРМИНАЛИМА

11.07.2011.

19.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

АГРЕГАТИ 220 V , ком.3

07.07.2011.

19.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИНДУСТРИЈСКО ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

08.07.2011.

19.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

по партијама

17.06.2011.

18.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
ОДРЖАВАЊЕ И HOSTING WEB СЕРВЕРА

08.07.2011.

15.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРТЉАЖНИХ, ПАЛЕТНИХ И ПУТНИЧКИХ КОЛИЦА

05.07.2011.

12.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Jавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

МICROSOFT ЛИЦЕНЦЕ

10.06.2011.

11.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга

BAGGAGE MANAGEMENT AND RECONCILIATION SYSTEM

27.05.2011.

11.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИСПОРУКА И УГРАДЊА КАБЛОВА И КОНЕКТОРА ЗА ЕЛЕКТРОТРАКТОРЕ И ВИЉУШКАРЕ

23.06.2011.

11.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

08.06.2011.

08.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ GUNTHER TORE

27.06.2011.

08.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВИСОКО КВАЛИТЕТНА ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ТЕРМИНАЛ 2

08.06.2011.

08.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ GEZE

27.06.2011.

07.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ SPRINKLER СИСТЕМА

20.06.2011.

06.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

13.06.2011.

04.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА

03.06.2011.

04.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ОБНОВА И ПРОШИРЕЊЕ CUTE СИСТЕМА НА Т1 И Т2

по партијама

03.06.2011.

04.07.2011.

Затворен

Goods-service

Invitation for submission of Tenders in open procedure for procurement of the following services

RENEWAL AND EXPANSION OF CUTE SYSTEM ON T1 AND T2

by lots

03.06.2011.

04.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

АУТО ГУМЕ

03.06.2011.

04.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ПНЕУМАТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА СРЕДСТВИМА АЕРОДРОМСКЕ ОПРЕМЕ

16.06.2011.

01.07.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ОЈАЧАЊЕ МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА СПРАТУ ТЕРМИНАЛА 2

16.06.2011.

01.07.2011.

Затворен

Обавештење o продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

СЕРВИСИРАЊЕ АУТО-КЛИМА ЗА ПУТНИЧКИ, ТЕРЕТНИ И АУТОБУСКИ ПРОГРАМ

20.06.2011.

01.07.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

АКУМУЛАТОРИ

20.06.2011.

29.06.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ AVIOGEI

02.06.2011

28.06.2011

Затворен

Обавештење o продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

АДАПТАЦИЈА САНИТАРНИХ ПРОСТОРА

27.05.2011.

27.06.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ОСИГУРАЊА

од одговорности за пружање услуга

- земаљског прихвата и отпреме ваздухоплова

- снабдевање ваздухоплова горивом

27.05.2011.

27.06.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНОГ ПРОГРАМА MERCEDES BENZ

27.05.2011.

27.06.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ШТАМПАЧИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПУТНИКА И ПРТЉАГА

(16 комада)

06.06.2011.

27.06.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова

ЗАМЕНА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА У РЦС-у, ТРАФОСТАНИЦИ 35/10 И ТЕХНИЧКОЈ БАЗИ

13.05.2011.

22.06.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

НАБАВКА И УГРАДЊА ЧЕТКИ ЗА SCHMIDT ЧИСТАЧ

08.06.2011.

21.06.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ЗИМСКИХ МАШИНА OVERAASEN И ЧИСТИЛИЦА JOHNSTON

20.05.2011.

20.06.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ

по партијама

20.05.2011.

20.06.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

БЕЛА ТЕХНИКА И КУЋНА ТЕХНИКА

08.06.2011.

17.06.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖВАЊЕ И ПОПРАВКА ПОКРЕТНИХ СТЕПЕНИЦА

03.06.2011.

16.06.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

03.06.2011.

16.06.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ЛИФТОВА

03.06.2011.

15.06.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ПРИКОЛИЦЕ

06.05.2011.

10.06.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ГРАНИТНА КЕРАМИКА ЗА ЗИДОВЕ И ПОДОВЕ

02.06.2011.

08.06.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

КОЛИЦА ЗА ПРТЉАГ ЗА ЗГРАДУ, 542 ком.

06.05.2011.

08.06.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

АДАПТАЦИЈА МАГАЦИНА М1 У СКЛАДУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

23.05.2011.

07.06.2011.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВИСОКОГРАДЊЕ

06.05.2011.

06.06.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

СПЕЦИФИЧНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ ВОЗАЧА ПРОФЕСИОНАЛАЦА

26.05.2011.

03.06.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ВОДА ЗА ПИЋЕ У БАЛОНИМА

27.05.2011.

01.06.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНИХ ВРАТА НА ТЕРМИНАЛУ 2

12.05.2011.

26.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ПРАВНЕ УСЛУГЕ- ЗАСТУПАЊА (РАДНИ И ПРИВРЕДНИ СПОРОВИ)

20.05.2011.

24.05.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

КЕСЕ СА ЖЉЕБОМ

16.05.2011.

24.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ПРИЛАГОЂЕЊЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА НОВИМ ЗАХТЕВИМА

10.05.2011.

23.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ЗАМЕНА, ПОПРАВКА, СЕРВИС И РЕГЛАЖА ПУМПИ ВИСОКОГ ПРИТИСКА И ДИЗНИ

13.05.2011.

23.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ГАРАЖЕ ЗА СЕКТОР ТПО НА АЕРОДРОМУ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД

08.04.2011.

20.05.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

DE-ICING ВОЗИЛО

20.04.2011.

20.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ

20.04.2011.

20.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ДИСАЊЕ

09.05.2011.

19.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА И ХИДРАНАТА

09.05.2011.

18.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга

ОРГАНИЗОВАНИ ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

15.04.2011.

16.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ЗАМЕНА АУТОМАТСКИХ ВРАТА НА АНЕКСУ ТЕРМИНАЛА 1

28.04.2011.

12.05.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМА

19.04.2011.

05.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ЗАМЕНА ФЕКАЛНИХ ПУМПИ У САБИРНОЈ ЈАМИ T2

19.04.2011.

04.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ ТРАСЕ ТОПЛОВОДА И САНАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА

13.04.2011.

04.05.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуга

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО-НАДЗОРА ELBEX

31.03.2011.

04.05.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

18.04.2011.

29.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА ЦЕРАДЕ НА ALFONS HAAR

12.04.2011.

27.04.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУТНИЧКИМ ТЕРМИНАЛИМА

07.04.2011.

26.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАПТИВАЊУ ОТВОРА ПРОТИВПОЖАРНОМ МАСОМ

07.04.2011.

21.04.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ФИЛТЕРИ УЉА, ГОРИВА И ВАЗДУХА ЗА ВОЗИЛА

12.04.2011.

21.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ПРЕМИЈА ЗА ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА

12.04.2011.

21.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ЗАМЕНА СЕРВЕРА (DNS, WEB, ISA, MAIL, AVIZO, FILE)

18.03.2011.

18.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАДСТРЕШНИЦЕ НА РОБНОМ ТЕРМИНАЛУ НА АЕРОДРОМУ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД

02.03.2011.

18.04.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ЗАМЕНА СТРУЈНИХ И НАПОНСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА 10 Kv И 35 Kv У ТС 35/10 Kv "АЕРОДРОМ"

05.04.2011.

15.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИЗРАДА ЦРЕВА ЗА ГОРИВО, ГРЕЈАЊЕ, КОЧИОНИХ ЦРЕВА ВЕЛИКОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА ЗА УТАКАЊЕ И ИСТАКАЊЕ ГОРИВА, ИЗРАДА РАЗНИХ ТИПОВА ХИДРО ЦРЕВА ПО УЗОРКУ

05.04.2011.

14.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СНИМАЊЕ РАЗГОВОРА

30.03.2011.

12.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ СА ЕЛЕМЕНТОМ ИНОСТРАНОСТИ

08.04.2011.

12.04.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

AIRPORT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE - ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ БЕЗБЕДНОСТИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА НА АЕРОДРОМУ

11.03.2011.

11.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ЗАМЕНА СТАРИХ КАЛОРИФЕРА И УГРАДЊА НОВИХ У ОБЈЕКТИМА АНТ

26.03.2011.

07.04.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

АДАПТАЦИЈА САНИТАРНИХ ПРОСТОРА У РЦМ И БАЗИ САОБРАЋАЈА

04.03.2011.

04.04.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

СПЕЦИЈАЛНЕ МЛАЗНИЦЕ ЗА ПЕНУ

15.03.2011.

30.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ГОРИОНИКА У ТОПЛАНИ

09.03.2011.

29.03.2011.

Затворен

 

Oбавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА

14.03.2011.

29.03.2011.

Затворен

 

Oбавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА

25.02.2011.

28.03.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО (2 ком.)

22.02.2011.

24.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ

14.03.2011.

24.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ИЗВОЂЕЊЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈЕЗГРА ТЕРМИНАЛА 2

16.02.2011.

23.03.2011.

Затворен

 

Oбавештење о продужењу рока и измени јавног позива

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГА ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКОГ СНИМКА НА ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3739/1 ЗА ПОТРЕБЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

11.03.2011.

21.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СЕРВИСИРАЊЕ ALFONS HAAR БР. 1 И 2

04.03.2011.

18.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РАДОВИ НА СИСТЕМУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

04.03.2011.

17.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РУЧНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ АЛАТА

02.03.2011.

16.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦСНУ

02.03.2011.

15.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ И ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА АДАПТАЦИЈИ СИСТЕМ САЛЕ СА ТЕХНИЧКИМ БЛОКОМ У ТЕРМИНАЛУ 2

11.02.2011.

14.03.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ВАТРОГАСНА ОПРЕМА

01.03.2011.

14.03.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

НАБАВКА ФИЗИЧКИХ, БИО-АКУСТИЧНИХ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ОДБИЈАЊЕ ПТИЦА НА ОБЈЕКТИМА ВИСОКОГРАДЊЕ

04.02.2011.

10.03.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВОЗИЛА 4x4 ЗА КОНТРОЛУ ССО

04.02.2011.

07.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ЗАМЕНА ТОПЛОВОДА ОД А10 ДО Ц ПРОЛАЗА

24.02.2011.

04.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова

РЕМОНТ ТС 10/0,4 kV И ТС 1/0,4 kV

01.02.2011.

03.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО-НАДЗОРА У РЦС

16.02.2011.

02.03.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ GOLDHOFER

31.01.2011.

01.03.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ

16.02.2011.

01.03.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РАДОВИ НА СИСТЕМУ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

18.02.2011.

28.02.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГА ИЗРАДЕ ЗАПИСНИКА О ИЗВРШЕНОМ ВЕШТАЧЕЊУ О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ И ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УПОТРЕБУ ОБЈЕКАТА АНЕКС ТЕРМИНАЛА 1, ВЕЗНИ ДЕО ТЕРМИНАЛА 1 И ТЕРМИНАЛА 2 И VIP САЛОН

09.02.2011.

28.02.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

БАТЕРИЈСКЕ ЛАМПЕ ВЕЛИКЕ И БАТЕРИЈСКЕ ЛАМПЕ СРЕДЊЕ

11.02.2011.

28.02.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

24.01.2011.

23.02.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ЗАМЕНА ДИМЊАКА КОТЛА LOSS

24.01.2011.

23.02.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ХТЗ СРЕДСТВА-ОДЕЋА И ОБУЋА ЗАШТИТНО ОДЕЛО ЗА РАДНИКЕ DE-ICING-А

08.02.2011.

17.02.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку dobara

ФОТОКОПИР АПАРАТ

04.02.2011.

16.02.2011.

Затворен

 

Oбавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

КОЛИЦА ЗА ПРТЉАГ ЗА ЗГРАДУ, 200 kom.

14.01.2011.

14.02.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ DORMA

04.02.2011.

14.02.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛО DE-ICING 1,2

14.01.2011.

14.02.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

28.01.2011.

08.02.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

КОДИРАНЕ КАРТЕ СА СОФТВЕРОМ

28.01.2011.

07.02.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕЋЕ

27.01.2011.

07.02.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОДРЖАВАЊЕ НАДГРАДЊЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА PANTHER

21.01.2011.

01.02.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УЉА, МАЗИВА И ТЕЧНОСТИ ЗА РАСХЛАДНЕ СИСТЕМЕ

21.01.2011.

31.01.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА УГРАДЊУ ПЛОЧАСТИХ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ СА ПУМПАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРИТИСКА У ПОДСТАНИЦАМА

11.01.2011.

28.01.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

АДАПТАЦИЈА ЈАВНИХ САНИТАРНИХ ПРОСТОРА

18.01.2011.

27.01.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

САМОХОДНА ПОДИЖУЋА АКУМУЛАТОРСКА ПЛАТФОРМА 8м

29.11.2010.

26.01.2011.

Затворен

Oбавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ VDGS СИСТЕМА

13.01.2011.

24.01.2011.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ

11.01.2011.

20.01.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МАСКА ЗА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ И ПОМОЋНА МАСКА ЗА СПАСАВАЊЕ

06.01.2011.

17.01.2011.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТВРДИХ ПОДОВА

04.01.2010.

10.01.2010.

Затворен