menu

Почетне страница > Јавне набавке > Архива јавних набавки > Архива јавних набавки за 2009. годину

Архива јавних набавки за 2009. годину

Категорија Преузми Опис Од До Статус

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара

ТРАКТОР ТЕГЉАЧ НА ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН, КОМАДА 4

25.12.2009.

25.01.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара

ПАЛЕТНЕ ПРИКОЛИЦЕ, КОМАДА 20

25.12.2009.

25.01.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара

КОНТЕЈНЕРСКЕ ПРИКОЛИЦЕ, КОМАДА 10

25.12.2009.

25.01.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку услуге

РЕМОНТ И СЕРВИС МОТОРА CUMMINS

30.12.2009.

15.01.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ РАДИО МРЕЖЕ

18.12.2009.

13.01.2009.

Затворен

Обавштење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И PDA УРЕЂАЈА

11.12.2009.

11.01.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА СА ПУМПНОМ СТАНИЦОМ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ SPRINKLER ИНСТАЛАЦИЈЕ

11.12.2009.

11.01.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара

ВИДЕО НАДЗОР ЗА ВАТРОГАСНУ БАЗУ

28.12.2009.

04.01.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА

25.12.2009.

31.12.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара

ИЗВОЂЕЊЕ СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОКО ТЕРМИНАЛА 1 И ТЕРМИНАЛА 2

30.11.2009.

30.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара

ВОЗИЛО ЗА ОДЛЕЂИВАЊЕ И ЗАШТИТУ ОД ЗАЛЕЂИВАЊА

30.11.2009.

30.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку

ПРОТИВПОЖАРНИХ И ПРОТИВДИМНИХ ЗАВЕСА

30.11.2009.

30.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности

ЦРНИ И ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ

24.12.2009.

29.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУТНИЧКИМ ТЕРМИНАЛИМА

27.11.2009.

28.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара

ФЛЕКСИБИЛНЕ БАРИЈЕРЕ И ОДБОЈНИЦИ

14.12.2009.

28.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара

УРЕЂАЈ ЗА ПРОНАЛАЖЕЊЕ ВАТРОГАСАЦА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ - BODY GUARD

14.12.2009.

25.12.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВАЗДУШНИ СТАРТЕР - ВУЧНИ (ком 1)

23.11.2009.

23.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

АГРЕГАТ ЗА НАПАЈАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ - ВУЧНИ (ком 3)

23.11.2009.

23.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

САМОХОДНЕ ПУТНИЧКЕ СТЕПЕНИЦЕ ВЕЛИКЕ (ком 1)

23.11.2009.

23.12.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКЕ МРЕЖЕ

17.12.2009.

23.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ

09.12.2009.

16.12.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

АКТУАРСКА ПРОЦЕНА ДУГОРОЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2009. ГОДИНУ

27.11.2009.

15.12.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ПРОЦЕНА НА ДАН 31.12.2009. ГОДИНЕ ФЕР ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ОДОБРЕНИХ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА И ПРОЦЕНА ФЕР ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ БОРИК НА ДАН 31.12.2009.

27.11.2009.

15.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара

ИДЕНТИФИКАЦИОНА ЗНАЧКА СРЕДЊА, ИДЕНТИФИКАЦИОНА ЗНАЧКА МАЛА, ПЛАКЕТА ДЕЛАТНОСТИ БЕЗБЕДНОСТИ, ПЛОЧИЦЕ СА ПРЕЗИМЕНОМ РАДНИКА

03.12.2009.

15.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара

САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ

01.12.2009.

15.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ)

08.12.2009.

15.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВАТРОГАСНИ ЗИД СА КЕРОЗИНСКОМ ИЛИ ЛПГ ИНСТАЛАЦИЈОМ

12.11.2009.

14.12.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА

12.11.2009.

14.12.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ЗИМСКИХ МАШИНА ОVERAASEN И ЧИСТИЛИЦА ЈОHNSTON - ФИН. ЛИЗИНГ

12.11.2009.

14.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара

СКЛАДИШНИ РЕГАЛИ МЕТАЛНИ МОНТАЖНИ 1X 2.20

04.12.2009.

11.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара

НОВОГОДИШЊА ДЕКОРАЦИЈА

по партијама

01.12.2009.

09.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ

30.11.2009.

08.12.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВОЗИЛО ЗА МЕРЕЊЕ ФРИКЦИЈЕ НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНОЈ СТАЗИ

06.11.2009.

07.12.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА PANTHER - MAN

02.11.2009.

02.12.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку услуге

БРАВАРСКИ РАДОВИ

26.11.2009.

01.12.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА

16.11.2009.

30.11.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ МРЕЖНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ УМРЕЖАВАЊА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА

21.10.2009.

27.11.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку

СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ ПО ПАРТИЈАМА

16.11.2009.

26.11.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности за набавку

ИНФОРМАТИВНИХ ДИСПЛЕЈА И ТОТЕМА

11.11.2009.

24.11.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ФОТОКОПИР И ФАКС АПАРАТА

02.11.2009.

23.11.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ФАБРИЧКИ РЕМОНТ СУВИХ ТРАНСФОРМАТОРА ТС КЕТЕРИНГ

05.11.2009.

20.11.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊА ВАТРОГАСНЕ НАДГРАДЊЕ ВОЗИЛА PANTHER

20.10.2009.

18.11.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

УРЕЂЕЊЕ САНИТАРНИХ ПРОСТОРА У ТЕРМИНАЛУ 2

12.11.2009.

18.11.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦСНУ

03.11.2009.

17.11.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОБУКЕ РАДНИКА СПАСИЛАЧКО-ВАТРОГАСНЕ СЛУЖБЕ - ИНСТРУКТОРСКИ НИВО

06.11.2009.

16.11.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ

11.11.2009.

16.11.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ИСПИТИВАЊЕ МОДЕЛА АВИОНА ДЦ-9 СА ИЗДАВАЊЕМ СТРУЧНОГ НАЛАЗА И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ КАО НАСТАВНО СРЕДСТВО ЗА ОБУКУ

30.10.2009.

05.11.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ

08.10.2009.

04.11.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВОЗИЛО ЗА ИСПОРУКУ ПРТЉАГА (6 комада)

02.10.2009.

02.11.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

НАБАВКА 400 Hz КАБЛА ЗА АВИО - МОСТ НА ПЛАТФОРМИ Ц

25.09.2009.

27.10.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

20.10.2009.

26.10.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

GPS УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ВОЗИЛА И НАВИГАЦИЈУ

12.10.2009.

26.10.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ARCHICAD

12.10.2009.

19.10.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВЕЛИКО ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО

16.09.2009.

16.10.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ПРИКОЛИЦА ЗА ПРЕНОСНУ ВАТРОГАСНУ ПУМПУ

28.09.2009.

13.10.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

УРЕЂАЈ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ – HEAD SET

25.09.2009.

13.10.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ РАДИО - МРЕЖЕ

01.10.2009.

12.10.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ПУТОКАЗНЕ ОЗНАКЕ

25.09.2009.

12.10.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

11.09.2009.

12.10.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга

СКИДАЊА НАСЛАГА ГУМА СА ПСС-а

22.09.2009.

09.10.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

21.09.2009.

08.10.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ВУЧНИ ВОЗ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА

07.09.2009.

07.10.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (укључује штампаче великог капацитета)

03.09.2009.

05.10.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

УРЕЂЕЊЕ САНИТАРНИХ ПРОСТОРА У ТЕРМИНАЛУ 2

24.09.2009.

02.10.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЗОРА И ВРАТА

21.09.2009.

01.10.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке за мале вредности за набавку

ЦРНИХ И ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА

10.09.2009.

30.09.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ TRANSCON

02.09.2009.

29.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

АУТО ГУМЕ

27.08.2009.

28.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

ТЕЧНОСТ ЗА РАЗЛЕЂИВАЊЕ ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ

27.08.2009.

28.09.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПОКАЗИВАЧА ПРАВЦА ВЕТРА

11.09.2009.

25.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ВОЗИЛА ЗА НЕПОКРЕТНЕ ПУТНИКЕ (1 комад)

21.08.2009.

21.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

АУТОБУСА ЗА ПЛАТФОРМУ (2 комада)

21.08.2009.

21.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ТРАКТОРА ТЕГЉАЧА НА ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН (4 комада)

21.08.2009.

21.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ВАТРОГАСНА ОПРЕМА

14.09.2009.

18.09.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РЕМОНТ ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ И АРМАТУРЕ

11.09.2009.

18.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ

09.09.2009.

18.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА BUTZBACH

18.08.2009.

17.09.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

РАЗНИ ЕНТЕРИЈЕРСКИ РАДОВИ

10.09.2009.

15.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУТНИЧКИ, ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ И СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА

13.08.2009.

14.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ХТЗ СРЕДСТВА ОДЕЋА И ОБУЋА

13.08.2009.

14.09.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ПОПРАВКА ХИДРО ЦИЛИНДРА, МОТОРА, ПУМПИ И ВЕНТИЛА

02.09.2009.

10.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

АКУМУЛАТОРИ

02.09.2009.

09.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ИНДУСТРИЈСКО-ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

01.09.2009.

08.09.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРОМОТОРА

26.08.2009.

07.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном псотупку за набавку

РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ALFONCE HAAR

05.08.2009.

04.09.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова

ИЗРАДА ЗАШТИТЕ ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА ЗА ОБЈЕКАТ DE-ICING

05.08.2009.

04.09.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ПРОДУЖЕЊУ РУЛНЕ СТАЗЕ Ф (ПРОШИРЕЊУ Ц1 И Ц6) НА АЕРОДРОМУ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД

28.08.2009.

03.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

27.08.2009.

03.09.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО-НАДЗОРА ELBEX

03.06.2009.

02.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ВРЕЋАСТИ ФИЛТЕРИ ЗА КЛИМА СИСТЕМЕ Т2

26.08.2009.

01.09.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

СТРУЧНЕ ПОМОЋИ У ОДНОСИМА СА ЈАВНОШЋУ

25.08.2009.

01.09.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ОПРЕМЕ ЗА БРАВЕ, ЦИЛИНДРЕ, КЉУЧЕВЕ И ОСТАЛИ ОКОВ

25.08.2009.

31.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ОПРЕМЕ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ПЛОЧА ПОДМЕТАЧА ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА

28.07.2009.

27.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

УРЕА

28.07.2009.

27.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ИНФОРМАТИВНИХ ДИСПЛЕЈА И ТОТЕМА

19.08.2009.

25.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ АВИО-ТОАЛЕТА

18.08.2009.

25.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

БИЉКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНА ХЕМИЈА

14.08.2009.

24.08.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПРОДУЖЕЊУ РУЛНЕ СТАЗЕ Ф (ПРОШИРЕЊЕ Ц1 И Ц6)

22.07.2009.

21.08.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова

ПОСТАВЉАЊЕ ПРИМАРНИХ КАБЛОВА ЗА СИСТЕМ СВЕТЛОСНОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА (ССО)

22.07.2009.

21.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

17.08.2009.

20.08.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

21.07.2009.

20.08.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

НАБАВКА И ЗАМЕНА 400Hz КАБЛА НА АВИО-МОСТУ НА Ц ПЛАТФОРМИ

30.07.2009.

20.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА AUTO CAD ДОДАТНИ АЛАТ PATH PLANNER ВЕРЗИЈА А5

11.08.2009.

17.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ФРИГОМАТИЧАРСКА ОПРЕМА

11.08.2009.

17.08.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

10.08.2009.

14.08.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ИНФОРМАТИВНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

07.08.2009.

13.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ВАТРОГАСНА ОДЕЛА ЗА ПРИЛАЗ ВАТРИ

05.08.2009.

13.08.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ГИПСАРСКИ РАДОВИ

04.08.2009.

11.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

АУТО-ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

03.08.2009.

10.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

PC РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

28.07.2009.

07.08.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

30.07.2009.

05.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

АНТИВИРУСНОГ СОФТВЕРА

28.07.2009.

04.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РЕГИСТРОФОНА

28.07.2009.

04.08.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

СЕРВИСИРАЊЕ ЧИЛЕРА

28.07.2009.

03.08.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

21.07.2009.

30.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА

21.07.2009.

30.07.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

23.07.2009.

29.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ПРОТИВПЛАМЕНИХ И ДИСАЈНИХ ВЕНТИЛА

23.07.2009.

28.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге радова

ЛАКИ МОНТАЖНИ ПЛАФОНИ

21.07.2009.

27.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге

ОСИГУРАЊА

од одговорности за пружање услуга

- земаљског прихвата и отпреме ваздухоплова

- снабдевање ваздухоплова горивом

НА АЕРОДРОМУ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД

26.06.2009.

27.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

17.07.2009.

24.07.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке ради даље продаје за набавку добара

КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ, АЛКОХОЛНОГ И БЕЗАЛКОХОЛНОГ ПИЋА

13.07.2009.

24.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ВИСОКОГРАДЊА

17.07.2009.

23.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - НИСКОГРАДЊА

17.07.2009.

23.07.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

ХРАНА И ОПРЕМА ЗА ПСЕ

08.07.2009.

23.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

17.07.2009.

22.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАШТИТИ PAPI УРЕЂАЈА

16.07.2009.

22.07.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку

РАЧУНАРСКИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

09.07.2009.

22.07.2009.

Затворен

Обавештење о продужењу рока

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

УТОВАР И ОДВОЖЕЊЕ САКУПЉЕНЕ ТРАВЕ ВАН АЕРОДРОМА

16.07.2009.

21.07.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ТОЧКОВИ И ГУМЕ ТОЧКОВА ЗА ПУТНИЧКА КОЛИЦА

09.07.2009.

14.07.2009.

Затворен

Добра-услуга

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге

АКРЕДИТОВАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

10.07.2009.

17.07.2009.

Затворен

Добра-општа

Јавни позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ ПО ПАРТИЈАМА

19.06.2009.

03.07.2009.

Затворен

Добра-oпшта

Позив за прикупљање понуда у поступку за избор најповољнијег понуђача за набавку

УЉА И МАЗИВА

21.04.2009.

21.05.2009.

Затворен