menu

Почетне страница ПочетнаПравила коришћења интернет презентације

Правила коришћења интернет презентације

1. Основне информације

Ова интернет презентација власништво је АД Аеродром „Никола Тесла” Београд, са седиштем у Београду, 11180 Београд 59.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд посетиоцима у доброј намери обезбеђује коришћење садржаја интернет презентације. Сви посетиоци имају право да бесплатно користе садржаје интернет презентације, уколико не крше правила коришћења. Коришћењем било ког дела ове интернет презентације, аутоматски прихватате сва актуелна правила коришћења.

Корисници су дужни да редовно читају правила коришћења и сматра се да су корисници у сваком тренутку упознати с актуелним правилима коришћења, као и да су их разумели у целости.

Информације које корисник може пронаћи на овој интернет презентацији и које су кориснику омогућене путем ове интернет презентацијие су опште природе и стога се не могу сматрати као испуњавање корисникових личних захтева или посебних услова.

Интернет презентација састоји се од властитих садржаја и линкова на спољне странице.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд задржава сва права да може мењати информације на овој интернет презенетацији у било које доба, према сопственим потребама, без претходног обавештења.
АД Аеродром „Никола Тесла” Београд чини све што је у његовој моћи како би информације на овој интернет презентацији учинио потпуним, исправним, тачним и ажурним. Ипак, АД Аеродром „Никола Тесла” Београд не може се сматрати одговорним за било коју грешку, нетачност, губитак или штету која може настати коришћењем доступних информација.

Уколико странка жели да ступи у пословни однос са АД Аеродром „Никола Тесла” Београд, не треба да се ослони на информације на интернет презентацији већ треба да упути директан упит одговарајућој служби АД Аеродром „Никола Тесла” Београд.

Уколико објављене информације садрже грешку, или информација за коју би корисник нормално очекивао да може пронаћи на овој интернет презетацији недостаје, АД Аеродром „Никола Тесла” Београд учиниће све да без одлагања и у најкраћем року од пријема информације наведене неправилности исправи. Стога Вас позивамо да све примедбе и сугестије доставите уреднику интернет презентације.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд задржава право да без најаве повремено промени или модификује правила, а о важним променама и допунама може кориснике обавестити објављивањем информације на интернет презентацији.

2. Промоција трећих лица и рекламирање

Ова интернет презентација користи банере за рекламу производа и услуга које омогућују трећа лица. Притиском на такве банере, корисник ће бити усмерен на интернет презентацију трећих лица. АД Аеродром „Никола Тесла” Београд не може се сматрати одговорним за садржај ових реклама, нити за садржај који се односи на промоције трећих лица, већ се одговорним за такав садржај могу сматрати наведена трећа лица. Уколико корисник жели да одговори на понуду или на било који начин намерава да обави било какву размену са трећим лицем или има било какве притужбе у вези са таквом промоцијом или рекламом, корисник увек треба да се обрати трећем лицу.

3. Доступност и компатибилност

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд чини све како би доступност ове интернет презентације била неометана и одбија било какву одговорност за било какав губитак или штету која може настати услед недоступности интернет презентације.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд не може гарантовати да су датотеке које се налазе на интернет презентацији компатибилне са конфигурацијом рачунара корисника. Корисник се мора постарати да прибави одговарајући информационо-технолошки хардвер и софтвер, укључујући безбедносни софтвер (нпр. firewall, анти-вирус софтвер, итд.)

4. Заштита интелектуалне својине

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд полаже ауторска права на све властите садржаје и они су у искључивом и потпуном власништву АД Аеродром „Никола Тесла” Београд.

Сви текстови, фотографије, слике, подаци, робне марке и називи интернет домена, брендови, логотипи и остали садржаји заштићени су Законом о заштити интелектуалне својине. Делови или цела интернет презентација не могу бити копирани, репродуковани, преношени, публиковани или дистрибуирани без претходне и изричите писане сагласности АД Аеродром „Никола Тесла” Београд, осим уколико другачије није предвиђено Законом о ауторском праву и сродним прописима.

Без претходног писаног одобрења, корисник може преузимати информација и материјал и чувати на диску рачунара појединачног корисника ради личне употребе.

Било која од робних марки или имена, укључујући и име АД Аеродром „Никола Тесла” Београд не могу бити укључени у интернет адресу без претходног изричитог писаног одобрења АД Аеродром „Никола Тесла” Београд.

5. Ауторска права

Комплетан ауторски садржај, који укључује графичке, текстуалне и остале материјале налази се под заштитом важећег Закона о ауторским и сродним правима. У случају да желите да објавите неки од садржаја са интернет презентације АД Аеродром „Никола Тесла” Београд, обавезно је обезбедити претходно писано одобрење АД Аеродром „Никола Тесла” Београд.

Неовлашћено коришћење сматра се повредом ауторских права и за последицу може имати покретање судског спора. Поједине информације са интернет презентације АД Аеродром „Никола Тесла” Београд могуће је преносити под условом да, у адекватном облику, видно буде наведено да је „информација преузета са интернет презентације www.antb.rs” и под обавезом поштовања Закона о ауторским и сродним правима.

6. Линкови ка интернет презентацијама трећих лица

Ова интернет презентација садржи линкове према интернет презентацијама трећих лица. Ови линкови постављени су на интернет презентацију искључиво у циљу информисања корисника. АД Аеродром „Никола Тесла” Београд не може сносити одговорност за поузданост, тачност или квалитет садржаја на таквим интернет презентацијама и сходно томе, одриче се било какве одговорности. Линк према интернет презентацијама трећих лица не подразумева да АД Аеродром „Никола Тесла” Београд има закључен уговор о сарадњи са таквим трећим лицем или да АД Аеродром „Никола Тесла” Београд одобрава информације које се налазе на таквим интернет презентацијама.

7. Неовлашћена употреба интернет презентације

Корисници ове интернет презентације обавезују се да неће:

а. неовлашћено или на неправилан начин користити информације са ове интернет презентације;

б. користити ову интернет презентацију на начин који је може оштетити или изменити, ометати њену доступност или на било који начин утицати на њену ефикасност;

ц. користити ову интернет презентацију за слање или постављање компјутерских вируса, незаконитог или кривотвореног материјала или материјала који је на било који начин неприкладан, укључујући, али не ограничавајући се на, клеветнички, опсцени или материјал објављен у сврху застрашивања;

д. користити ову интернет презентацију како би на било који начин угрозио права физичких, правних лица или удружења, укључујући, али не ограничавајући се на, права приватности или заштите интелектуалне својине;

е. користити ову интернет презентацију за постављање или емитовање материјала у циљу промоције или пропаганде.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд задржава право да одбије да кориснику ускрати доступност интернет презентације и/или да започне судски процес против корисника, уколико су права компаније или трећих лица угрожена, а која су настала као резултат кршења горепоменутих одредби или било којом другим деловањем корисника.

8. Лични подаци

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд штити приватност корисника у највећој могућој мери.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд обавезује се да ће у доброј намери користити податке добијене од корисника током коришћења интернет презентације, те да приватне податке неће дистрибуирати трећој страни, осим уз дозволу корисника.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд може, у складу са законом, прикупљати одређене податке о корисницима добијене током коришћења интернет презентације (искључиво подаци о рачунару и подаци о Интернет провајдеру) или податке унете у поступку регистрације. Ове податке АД Аеродром „Никола Тесла” Београд користи како би имао информације о корисницима који га користе, те на тај начин побољшао интернет презентацију и њене садржаје додатно усмерио и прилагодио публици која га посећује. На основу тих података сазнајемо који су садржаји најпопуларнији међу којом публиком.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд се обавезује да прикупљене приватне податке, попут е-маил адресе, имена и презимена, неће без дозволе сваког појединачног корисника дистрибуирати.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд се обавезује да ће чувати приватност корисника портала, осим у случају тешког кршења правила интернет презентације или незаконитих активности корисника.

Лични подаци се чувају на сигурном месту и нису јавно доступни. Корисник има право да врши контролу информација које је доставио АД Аеродром „Никола Тесла” Београд и да, по потреби, врши исправке. Штавише, корисник може захтевати да његови лични подаци буду уклоњени из архиве АД Аеродром „Никола Тесла” Београд.

Према правилу, АД Аеродром „Никола Тесла” Београд податке не прослеђује трећим лицима, изузев како би испунио законске обавезе или у случају када се то изричито захтева од стране надлежних органа или полиције.

9. Одговорност

Осим у случајевима доказане намерне грешке или изузетног немара и доказане узрочне повезаности са насталом штетом, АД Аеродром „Никола Тесла” Београд не може се сматрати одговорним за било коју штету насталу коришћењем ове интернет презентације, било које информације која се на њој налази или јој се може приступити путем ове интернет презентације (нпр. путем линкова који се налазе на интернет презентацији).

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд не може се сматрати одговорном за било коју штету насталу услед техничких недостатака, немогућности приступа овој интернет презентацији или било каквих сметњи, које могу нашкодити систему или софтверу корисничког рачунара.

АД Аеродром „Никола Тесла” Београд не може се сматрати одговорном за било коју штету проузроковану вирусима, застојима у раду система (баговима), тројанским коњима и сличним појавама, уколико се ово догоди приликом посете овој интернет презентацији, имајући у виду све предузете мере.

10. Надлежност суда

Рад ове интернет презентације регулисан је законима Републике Србије. За све спорове који проистекну у вези са радом ове интернет презентације, надлежан је искључиво суд у Београду у Републици Србији. АД Аеродром „Никола Тесла” Београд задржава право да покрене поступке и пред судовима других земаља у циљу заштите сопствених права.