menu

Скупштина акционара

Председник скупштине друштва
Владимир Димитријевић, мр права