menu

Мењачки апарати

Мењачки апарати на располагању су путницима током 24 часа, а налазе се на неколико локација:

- у приземљу Тернинала 1
- на спрату Терминала 2, у рестриктивној зони поред излаза А2
- на међународним доласцима, у рестриктивној зони поред карусела за подизање пртљага.