menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
ДобраСПЕЦИЈАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА САНАЦИЈУ МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА БР. 11/15 ЈНМВ22.04.2015. 00:00h08.05.2015. 10:00hЗатворена
УслугеИНФОРМАТИВНО ОЗНАЧАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И СРЕДСТАВА И ПОДНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ јн бр. 14/1515.04.2015. 00:00h24.04.2015. 12:00hЗатворена
УслугеИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ПРЕДМЕРА РАДОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРИЗЕМЉА ТЕРМИНАЛА 1 И ВЕЗНОГ ДЕЛА јн бр. 5/15 ЈНМВ03.04.2015. 00:00h17.04.2015. 10:00hЗатворена
УслугеРЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ јн бр. 15/15 ЈНМВ30.03.2015. 00:00h14.04.2015. 12:00hЗатворена
УслугеХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ РАСХЛАДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ јн бр. 7/1530.03.2015. 00:00h09.04.2015. 10:00hЗатворена
ДобраВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ јн бр. 12/1524.03.2015. 00:00h08.04.2015. 12:00hЗатворена
УслугеИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА И ИЗГРАДЊУ НОВЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА јн бр. 3/15 ЈНМВ05.03.2015. 00:00h18.03.2015. 10:00hЗатворена
ДобраКАФА И ПИЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ КАФЕ КУХИЊА НА АНТБ јн бр 2/15 ЈНМВ05.03.2015. 00:00h16.03.2015. 10:00hЗатворена
УслугеТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА ВИП САЛОН И ОБЈЕКТА АНЕКС ТЕРМИНАЛА 1 јн бр. 1/15 ЈНМВ02.03.2015. 00:00h10.03.2015. 12:00hЗатворена
<< < 11 12 13 14 > >>