menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
УслугеМЕРЕЊЕ ЈАЧИНЕ АМБИЈЕНТАЛНОГ ЕКВИВАЛЕНТА ДОЗЕ, ИЗРАДА ПРОЈЕКТА МЕРА РАД.СИГ И БЕЗБЕДНОСТИ, ОСПОСОБЉАВАЊЕ РАДНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА јн бр. 159/1501.06.2016. 00:00h10.06.2016. 09:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА јн бр. 89/1531.05.2016. 00:00h09.06.2016. 11:00hЗатворена
РадовиГИПСАРСКИ РАДОВИ јн бр. 101/1527.05.2016. 00:00h17.06.2016. 12:00hЗатворена
УслугеУСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ јн бр. 75/1523.05.2016. 00:00h07.06.2016. 12:00hЗатворена
ДобраНАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ И ПАРКИНГ КУЋИЦЕ јн бр. 156/1517.05.2016. 00:00h08.06.2016. 10:00hЗатворена
РадовиЛИМАРСКИ РАДОВИ јн бр. 88/1517.05.2016. 00:00h30.05.2016. 10:00hЗатворена
ДобраМОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ јн бр. 107/1517.05.2016. 00:00h26.05.2016. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ ЗИМСКИХ МАШИНА јн бр. 128/1510.05.2016. 00:00h25.05.2016. 10:00hЗатворена
ДобраСТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ИЗДАВАЧА IATA јн бр. 160/1509.05.2016. 00:00h24.05.2016. 10:00hЗатворена
ДобраМЕТАЛНИ МОБИЛИЈАР (ОРМАНИ, ПОЛИЦЕ И ПОЛИЦЕ ЗА ПРТЉАГ) БРОЈ 130/15 ЈНМВ05.05.2016. 00:00h17.05.2016. 10:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 > >>