menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
ДобраПОСУДЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА јн бр. 151/1521.10.2016. 00:00h03.11.2016. 10:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА ВАЗДУШНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА јн бр. 104/1521.09.2016. 00:00h06.10.2016. 12:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ВИРТУЕЛИЗАЦИЈУ јн бр. 110/1520.07.2016. 00:00h03.08.2016. 10:00hЗатворена
УслугеИЗМЕНА ПРОЈЕКТА СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ-ИНЕРГЕН ЈНМВ 21/1507.07.2016. 00:00h05.08.2016. 10:00hЗатворена
РадовиГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ВИСОКОГРАДЊE РЕД. БР. ЈН 40/15 ЈНМВ01.07.2016. 00:00h02.08.2016. 09:00hЗатворена
УслугеОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У НЕКИМ ОД СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЦЕНТАРА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ РАДИ СТИЦАЊА ПОТВРДЕ О ОСПОСОБЉЕНОСТИ (ЛИЦЕНЦЕ), ПО ПАРТИЈАМА РЕД БР. 133/1530.06.2016. 00:00h08.07.2016. 12:00hЗатворена
ДобраРУЧНА ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА 154/15 ЈНМВ27.06.2016. 00:00h11.07.2016. 10:00hЗатворена
УслугеИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА јн бр. 149/1522.06.2016. 00:00h14.07.2016. 11:00hЗатворена
УслугеУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ НАДГРАДЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА јн 138/1502.06.2016. 00:00h16.06.2016. 12:00hЗатворена
ДобраКАНТЕ ЗА ГЕЈТОВЕ јн бр. 146/1501.06.2016. 00:00h10.06.2016. 10:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 > >>