menu

Јавне набавке велике вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
УслугеРЕНДГЕН УРЕЂАЈИ ЗА ПРЕГЛЕД ОБЕЗБЕЂИВАЊА OТВОРА 60 х 40 јн бр. 142/201523.03.2016. 00:00h22.04.2016. 10:00hЗатворена
ДобраВАТРОГАСНО ВОЗИЛО 8 ПУТА 8 СА ПРОДУЖЕНОМ РУКОМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА БРОЈ 130/201522.03.2016. 00:00h19.04.2016. 12:00hЗатворена
ДобраCUTE ОПРЕМА јн бр. 140/201518.03.2016. 00:00h18.04.2016. 12:00hЗатворена
ДобраУТМ СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТУ МРЕЖНОГ САОБРАЋАЈА јн бр. 136/201511.03.2016. 00:00h11.04.2016. 12:00hЗатворена
ДобраМЕТАЛДЕТЕКТОРСКА ВРАТА јн бр. 61/201508.03.2016. 00:00h08.04.2016. 10:00hЗатворена
ДобраРАМПЕ ЗА ПАРКИНГ ПОЗИЦИЈЕ јн бр. 117/201507.03.2016. 00:00h07.04.2016. 10:00hЗатворена
ДобраГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН БР. 21/201523.02.2016. 00:00h24.03.2016. 10:00hЗатворена
УслугеИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПЛАТФОРМЕ Б И СПОЈНИЦЕ Х јн бр. 35/201522.02.2016. 00:00h24.03.2016. 12:00hЗатворена
РадовиУРЕЂЕЊЕ РОБНО ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА јн бр. 127/201518.02.2016. 00:00h28.04.2016. 09:00hЗатворена
РадовиОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ОСТАЛИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА јн бр. 62/201512.02.2016. 00:00h15.03.2016. 10:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>