menu

Почетне страница > Карго > Услуге > Превоз личних ствари

Превоз личних ствари

Превоз непраћеног пртљага и селидбених ствари

Прихват и отпрема  непраћеног пртљага на Аеродрому Никола Тесла Београд реализује се преко робног терминала (карго центра) по условима и стандардима Међународног удружења авио-превозилаца (IATA). У случајевима велике тежине и димензија пртљага, корисници се могу одлучити да превоз личних ствари (пртљага) реализују преко робног терминала.

Преко робног терминала (карго центра) корисници Аеродрома Никола Тесла Београд могу преузети и послати непраћени пртљаг. Непраћени пртљаг могу бити личне и селидбене ствари, односно роба која нема комерцијални (трговачки) карактер.

За информације и посредовање обратити се Служби шпедиције Аеродрома Никола Тесла Београд.

Документа која су потребна за предају на превоз или преузимање по приспећу личних ствари су следећа:

- овлашћење за покретање поступка за предају на превоз или преузимању личних ствари (лично или на адреси),

- изјава власника личних ствари о власништву са списком личних ствари (уколико селидбене ствари имају техничке робе, пожељно је навести серијски број, марку и годиште сваког апарата. Препоручује се да сваки комад пртљага буде нумерисан и да има податке о власнику. Списком ствари прецизирати садржај по сваком нумерисаном комаду пртљага)

- фотокопија пасоша власника личних ствари,

- доказ о путовању власника личних ствари,

- потврда о боравку и радном односу од конзулата Републике Србије у иностранству,

- уплата трошкова товарног листа и шпедиције и складишних трошкова (текући рачун Аеродрома Никола Тесла: 330-4014642-71 Credit Agricole банка)

- уплата трошкова превоза авио-компанији.