menu

Почетне страница > Карго > Услуге > Превоз посмртних остататка

Превоз посмртних остататка

Прихват и отпрема  посмртних остатака покојника на Аеродрому Никола Тесла Београд реализује се преко робног терминала (карго центра) по условима и стандардима Међународног удружења авио-превозилаца (IATA). Сваки авио-превозилац ближе и посебно прописује услове и ограничења за превоз превоз посмртних остатака покојника.

За детаљне информације и упутства корисници Аеродрома Никола Тесла Београд могу се обратити дежурном координатору карго центра.

Документа која су потребна за предају на превоз или преузимање по приспећу посмртних остатака покојника су следећа:

- пасош покојника

- за унос у земљу
* спроводница конзулата Републике Србије у иностранству
(уколико посмртне остатке не прати спроводница, потребно је контактирати Министарство спољних послова Републике Србије (тел. +381 11 3068-268)

- за износ из земље
* спроводница конзулата амбасаде државе опредељења

- уплата трошкова превоза авио-компанији

- потврда о смрти здравствене установе

- уплата трошкова складишних трошкова (текући рачун Аеродрома Никола Тесла: 330-4014642-71 Credit Agricole банка)

- уплата трошкова товарног листа (текући рачун Аеродрома Никола Тесла: 330-4014642-71 Credit Agricole банка)