menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
РадовиИСПОРУКА И МОНТАЖА СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ ТЕРМИНАЛА 1 БРОЈ 18/1604.05.2016. 00:00h23.05.2016. 11:00hЗатворена
УслугеОБУКА ЗА SQL И REPORT BUILDER БРОЈ 26/16 ЈНМВ28.04.2016. 00:00h11.05.2016. 10:00hЗатворена
УслугеРЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016 ГОДИНУ БРОЈ 24/16 ЈНМВ28.04.2016. 00:00h11.05.2016. 12:00hЗатворена
ДобраХОРТИКУЛТУРА јн бр. 33/1627.04.2016. 00:00h09.05.2016. 12:00hЗатворена
УслугеСТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА јн бр. 37/1601.04.2016. 00:00h11.04.2016. 09:00hЗатворена
ДобраРЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СИСТЕМЕ ИНТЕЛИГЕНТНЕ ЗГРАДЕ јн бр. 11/1601.04.2016. 00:00h12.04.2016. 12:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ КОНТРОЛИСАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ПЛАТФОРМИ А И Б СА НАДОГРАДЊОМ СОФТВЕРА јн бр. 12/1630.03.2016. 00:00h12.04.2016. 10:00hЗатворена
УслугеСЕРВИСИРАЊЕ РАСХЛАДНИХ КУЛА јн бр. 6/1624.03.2016. 00:00h05.04.2016. 12:00hЗатворена
УслугеИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА ЗА ОБЈЕКАТ „САВА ЦЕНТАР“, БЕОГРАД јн бр. 21/1608.03.2016. 00:00h16.03.2016. 13:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ И ОПРЕМЕ јн бр. 3/1602.03.2016. 00:00h14.03.2016. 10:30hЗатворена
<< < 11 12 13 14 > >>