menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
ДобраТЕХНИЧКИ ГАСОВИ јн .бр. 173/1628.02.2017. 00:00h10.03.2017. 10:00hЗатворена
ДобраСПОЉНЕ ЂУБРИЈЕРЕ И СПОЉНЕ ПЕПЕЉАРЕ јн бр. 52/1627.02.2017. 00:00h09.03.2017. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СТАНДАРДНЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ јн бр. 89/1623.02.2017. 00:00h06.03.2017. 10:00hЗатворена
УслугеУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПУТНИЧКОГ И КОМБИ ПРОГРАМА јн бр. 175/1621.02.2017. 00:00h14.03.2017. 12:30hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА ЈН БР. 124/1620.02.2017. 00:00h02.03.2017. 10:00hОтворена
ДобраСТАНДАРДНИ СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ јн бр. 153/1617.02.2017. 00:00h27.02.2017. 10:00hЗатворена
ДобраРЕПЛИКАЦИЈА И BACKUP ПОДАТАКА ЗА КОРИСНИКЕ јн бр. 157/1614.02.2017. 00:00h23.02.2017. 10:00hЗатворена
РадовиРАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И МОНТАЖИ ТЕКСТИЛНИХ И ТОПЛИХ ПОДОВА СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА јн бр. 15/1609.02.2017. 00:00h28.02.2017. 12:00hЗатворена
ДобраСЕГМЕНТНА ВРАТА јн бр. 176/1607.02.2017. 00:00h21.02.2017. 12:00hЗатворена
УслугеУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ НАДГРАДЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА јн бр. 88/1631.01.2017. 00:00h09.02.2017. 12:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>