menu

Јавне набавке велике вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
РадовиОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ОСТАЛИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА јн бр. 52/201615.03.2017. 00:00h18.04.2017. 10:00hЗатворена
ДобраРАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА јн. бр. 68/201614.03.2017. 00:00h26.04.2017. 12:00hЗатворена
ДобраСРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ ПО ПАРТИЈАМА“ БРOJ 59/201610.03.2017. 00:00h13.04.2017. 12:00hОтворена
Добра''РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕХНОЛОШКУ ОПРЕМУ'' БРOJ 82/201607.03.2017. 00:00h07.04.2017. 10:00hОтворена
ДобраКАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ јн бр. 60/201606.03.2017. 00:00h06.04.2017. 10:00hЗатворена
Добра''ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО УПРАВЉАЊЕ ИДЕНТИТЕТИМА И РОЛАМА'' БРОЈ 50/2016 ОП24.02.2017. 00:00h07.04.2017. 12:00hЗатворена
ДобраДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАЊЕ ЗАБРАЊЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОБУЋИ ЈН 72/201624.02.2017. 00:00h05.04.2017. 12:00hЗатворена
РадовиИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА 4. ФАЗА јн бр. 67/201610.02.2017. 00:00h17.03.2017. 09:00hЗатворена
ДобраЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ БРOJ 77/201609.02.2017. 00:00h16.03.2017. 10:00hЗатворена
ДобраСКЕНЕР ЗА ПРЕГЛЕД ОБЕЗБЕЂИВАЊА јн бр. 70/201626.01.2017. 00:00h01.03.2017. 12:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 > >>