menu

Јавне набавке велике вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
ДобраНАДОГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ШАЛТЕРЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПУТНИКА И ГЕЈТОВЕ јн бр. 61/201625.01.2017. 00:00h27.02.2017. 12:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИМ САДРЖАЈИМА 55/201624.01.2017. 00:00h27.02.2017. 10:00hЗатворена
ДобраСИМУЛАТОРИ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ССЗОП (ПО ПАРТИЈАМА) ЈН БР. 58/201630.12.2016. 00:00h30.01.2017. 12:00hЗатворена
РадовиИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА јн бр. 66/201630.12.2016. 00:00h31.01.2017. 11:00hЗатворена
ДобраПРОШИРЕЊЕ MICROSOFT ЛИЦЕНЦИ (TRUE UP) јн бр. 53/201628.12.2016. 00:00h30.01.2017. 11:00hЗатворена
ДобраИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ СЕРВИСА НА АПЛИКАТИВНОМ НИВОУ јн бр. 56/201616.12.2016. 00:00h16.01.2017. 12:00hЗатворена
ДобраНАБАВКА НОВИХ ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ У ТЕРМИНАЛНОМ ОБЈЕКТУ јн бр. 32/201616.12.2016. 00:00h31.01.2017. 12:00hЗатворена
УслугеШТАМПА И ИЗДАВАЊЕ АЕРОДРОМСКОГ ЧАСОПИСА БРOJ 57/2016 ОП29.11.2016. 00:00h30.12.2016. 11:00hЗатворена
УслугеУСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ јн бр. 43/201609.11.2016. 00:00h14.12.2016. 10:00hЗатворена
ДобраГОРИВА И МАЗУТ јн бр. 54/201609.11.2016. 00:00h12.12.2016. 10:00hОтворена
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>