menu

Иванa Мићић, секретар друштва

Ивана Мићић

Рођена је 1983. године у Београду. Oсновну школу и X београдску гимназију је завршила у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду (2002- 2007. године). Исте године запослила се као адвокатски приправник. До 2011. године радила је у водећим адвокатским канцеларијама.

Положила је правосудни испит 2011. године у целости са одликом. Исте године се запослила на АД Аеродром Никола Тесла Београд као самостални стручни сарадник за опште правне послове и бавила се активним учествовањем на састанцима са домаћим и страним инвеститорима. Комуницирала је са мањинским акционарима, припремала и учествовала у презентацији АД Аеродром Никола Тесла Београд. Вршила заступање пред судовима.

Именована је на функцију секретара АД Аеродром Никола Тесла Београд 2013. године и исте године положила испит за службеника за јавне набавке. Течно говори енглески језик.