menu

СТР "Трафика"

 

Понуда

У понуди је велики избор производа широке
потрошње - штампе, цигаретa, безалкохолних
напитака, музичких и филмских дискова, књига,
услуга мобилне телефоније и сл

Локација

Налази у Терминaлу 1

Радно време

понедељак - недеља
00:00 - 24:00 часа