menu

Почетне страница > O нама > Квалитет и стандарди

Квалитет и стандарди

АД Аеродром Никола Тесла Београд стално унапређује своје пословање подизањем нивоа квалитета услуге свим корисницима.

АД Аеродром Никола Тесла Београд дефинисао је и континуирано ради на остварењу следећих циљева, у складу са Политиком интегрисаног система менаџмента: техничко-технолошки напредак, стално повећање броја путника и авио-операција, стално унапређење аеродромских услуга и постизање потпуног задовољства свих корисника Аеродрома.

Пословање АД Аеродром Никола Тесла Београд усклађено је са ISO (International Organization for Standardization) стандардима и на тај начин обезбедио висок ниво квалитета услуга које пружа својим клијентима. Београдски аеродром добио је сертификате стандарда ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 и ČSN OHSAS 18001:2008 за управљање аеродромом и земаљско опслуживање ваздухоплова, путника и ствари. У оквиру интегрисаног система управљања, пословни процеси одвијају се у складу са међународним ISO стандардима у области управљања квалитетом, безбедношћу, здрављем на раду и заштитом животне средине. Значај сертификације је у унапређењу пословања које се одражава на побољшање нивоа квалитета услуге и повећању вредности компаније.