menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
ДобраЦРЕВА ЗА ПРЕТАКАЊЕ ФЛУИДА јн бр. 158/1701.02.2018. 00:00h21.02.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦСНУ јн бр. 166/1731.01.2018. 00:00h13.02.2018. 10:00hЗатворена
ДобраЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА СЛИКА ЗАБРАЊЕНИХ ПРЕДМЕТА ЗА РУЧНИ И ПРЕДАТИ ПРТЉАГ, РОБУ И ПОШТУ јн бр. 142/1729.01.2018. 00:00h08.02.2018. 10:00hЗатворена
РадовиЗАМЕНА ДОТРАЈАЛОГ ТОПЛОВОДА И АРМАТУРЕ јн бр. 138/1726.01.2018. 00:00h28.02.2018. 12:00hЗатворена
УслугеХОСТИНГ ВЕБ СЕРВЕРА јн бр. 70/1726.01.2018. 00:00h07.02.2018. 12:00hЗатворена
УслугеУСЛУГE ОДРЖАВАЊА ВИЉУШКАРА јн бр. 85/1725.01.2018. 00:00h05.02.2018. 12:00hЗатворена
Услуге„УСЛУГE ОДРЖАВАЊА И РЕМОНТА ТРАКТОРА ИМТ И КИОТИ“ БРOJ 95/1723.01.2018. 00:00h31.01.2018. 12:00hЗатворена
Услуге“ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА СНИМАЊЕ ОБЈЕКАТА У СВРХУ УКЊИЖБЕ ” број 157/1723.01.2018. 00:00h01.02.2018. 10:00hЗатворена
УслугеПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА У ЗАКУПЉЕНОМ ПРОСТОРУ јн бр. 164/1717.01.2018. 00:00h05.02.2018. 10:00hЗатворена
ДобраСТАНДАРДНИ СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ јн бр. 187/1716.01.2018. 00:00h29.01.2018. 12:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>