menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
ДобраКРЕАТОР СЛИКА ЗА STI СИСТЕМ ЗА БИБЛИОТЕКУ СЛИКА НА РАЧУНАРУ ЗА РУЧНИ, ПРЕДАТИ ПРТЉАГ, РОБУ И ПОШТУ јн бр. 137/1712.12.2018. 00:00h28.12.2018. 10:00hОтворена
УслугеОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У КДК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА ОД СТРАНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА јн бр. 90/1716.10.2018. 00:00h30.10.2018. 12:00hЗатворена
ДобраВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, САНИТАРНА ОПРЕМА И ГАЛАНТЕРИЈА јн бр. 128/1728.09.2018. 00:00h08.10.2018. 10:00hЗатворена
УслугеМЕРЕЊЕ ЈАЧИНЕ АМБИЈЕНТАЛНОГ ЕКВИВАЛЕНТА ДОЗЕ, ИЗРАДА ПРОЈЕКТА МЕРА РАДИЈАЦИОНЕ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ јн бр. 143/1703.08.2018. 00:00h13.08.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА јн бр. 114/1712.07.2018. 00:00h24.07.2018. 10:00hЗатворена
Услуге„Услуга хемијског чишћења и ситних преправки/поправки службених униформи за потребе запослених“ број 97/1706.06.2018. 00:00h22.06.2018. 12:00hЗатворена
Добра„УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И КОНТАКТ ЦЕНТРА“ БРОЈ 161/1706.06.2018. 00:00h20.06.2018. 12:00hЗатворена
УслугеИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ И СТРУЧНОГ НАЛАЗА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ ПРТЉАГА јн бр. 23/17 ЈНМВ01.06.2018. 00:00h11.06.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СТАНДАРДНЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ – ОДРЖАВАЊЕ ЧИТАЧА КУПОНА ЗА УКРЦАВАЊЕ У ВАЗДУХОПЛОВ (BOARDING GATE READER – BGR), ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ИД КАРТИЦА И ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА јн бр. 79/1731.05.2018. 00:00h08.06.2018. 11:00hЗатворена
ДобраЗАШТИТНИ МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЗА СЕРВЕР САЛУ јн бр. 185/1723.05.2018. 00:00h01.06.2018. 10:00hОтворена
<< < 1 2 3 4 > >>